افزودن نظر جدید

راستی من برایه این حرفم که قبل از نزول قرآن ونزول آیه 22 و 23 سوره نسا ازدواج با محارم حرام نبود دلیل دیگه ای هم دارم حتما می دونین که تورات حضرت موسی شامل پنج کتابه که به اسفار پنج گانه مشهوره در کتاب اول یا اولین اسفار نوشته: عمران با عمه اش زناشویی کرد وموسی وهارون را یافت( سفر خروج,سوره 6,آیه 20)حضرت نوح دختر برادر خود را به زنی گرفت(سوره 29,آیه 19 وبعد) حضرت ابراهیم با ناخواهری خود ساره ازدواج کرد(سوره 20, آیه 12)البته من معتقدم هم اوستا زرتشت وهم تورات حضرت موسی تحریف شده اساتید لطفا این آیه های تورات را مطالعه کنند با تشکر
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.