افزودن نظر جدید

در تاریخ تنها زمان داریوش را بیان می کنند که امور کشور تحت کنترل بوده است و در زمان ساسانیان آگرین بوده لطفا منبع خود را نیز بیان کنید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.