افزودن نظر جدید

درود به شما ..1وحتما اعراب وحشی متمدن بودن 2 ایران اگر زمان ساسانیان رفتارهای عصر حجری انجام میدادن چطور نصف دنیای کشف شده آن روزگاررا فتح کرده بودن وبه صورت بسیار منظمی عمور کشوررا کنترل میکردن3 با چه سندی شما این مطلب را عنوان میکنید
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.