افزودن نظر جدید

بله به نظر من هم حرف ایشون درست هست و ایرانیان با فرهنگ (!) حتی در زمان ساسانیان رسماً به قوانین عصر حجر عمل میکردند !
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.