افزودن نظر جدید

درود واژه خویدوده نه تنها در گاتها نیامده است بلکه نقض نیز شده است. سوال : چرا موبدانی که وندیداد را این چنان خیال پردازانه و غیرعقلی نوشته اند گاتها را این چنین زیبا تحسین برانگیز و فوق العاده شیوا نوشته اند؟؟ واژه خویدوده ازدواج با خویشاوندان هست و محارم معنی نمیده و اشتباه است. غیر از نظرات بی اساس ژان کلنز که از روی غرض ورزی بر ضد دین زرتشتی می نویسد بقیه اثبات کرده اند گاتها از آن زرتشت است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.