رستم فرخزاد با ایران چه کرد ؟؟؟

  • 1393/02/08 - 12:39
این مقاله، مستنداتی درباره‌ی نقش «رستم فرخزاد» در به‌هم‌ریختگی اوضاع سیاسی-اجتماعی ایران، همزمان با حمله‌ی اعراب، ارائه می‌کند. نگارنده‌ی این نوشتار، نه با رستم فرخزاد و نه با هیچ کس دیگر کینه و دشمنی ندارد، هدف تنها بیان حقایقی است که کمتر شنیده می‌شود. به راستی، رستم فرخزاد چه نقشی در سقوط ساسانیان ایفاء کرد؟

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ جنگ قادسیه و نبردهای پیش و پس از آن، همواره محل گفتگو بوده است. در این زمینه هرچه بیشتر مطالعه و تحقیق می‌شود، نکاتی شگفت‌انگیزتر به دست می‌آید. از آن جمله بررسی ابعاد گوناگون شخصیت رستم فرخزاد (فرمانده ارتش ساسانیان در زمان حمله‌ی لشکریان عمر بن الخطاب به ایران) است. این مقاله، مستنداتی درباره‌ی نقش «رستم فرخزاد» در به‌هم‌ریختگی اوضاع سیاسی-اجتماعی ایران، همزمان با حمله‌ی اعراب، ارائه می‌کند. نگارنده‌ی این نوشتار، نه با رستم فرخزاد و نه با هیچ کس دیگر کینه و دشمنی ندارد، هدف تنها بیان حقایقی است که کمتر شنیده می‌شود.
یکی از مهم‌ترین و سنگین‌ترین ضرباتی که رستم فرخزاد بر پیکره‌ی ایرانِ ساسانی وارد نمود، کودتای وی علیه آزرمیدخت (ملکه‌ی وقت ساسانیان) بود. بدین صورت که رستم فرخزاد به خاطر مسائل شخصی، با ارتش تحت امر خود به تیسفون حمله کرده؛ آزرمیدخت را کور کرد و سپس او را کشت.[1] همین امر موجب بروز یک شکاف عمیق و جبران‌ناپذیر در جامعه‌ی ایرانی شد. چه اینکه آزرمیدخت در شش ماه حکومتش، توانست به بخشی از جامعه سر و سامان دهد. لیکن کودتای رستم فرخزاد علیه وی دقیقاً در زمانی رخ داد که اعراب به ایران حمله کرده بودند.[2] در حقیقت این اقدام خودخواهانه‌ی رستم فرخزاد موجب شد وضعیت کشور متشنج شده؛ جنگی داخلی رخ دهد.
از دیگر اقدامات خائنانه‌ی رستم فرخزاد، تنش‌های وی با فیروزان بود که در نهایت موجب شد جامعه‌ی ساسانی به طور کامل دچار ازهم‌گسیختگی شود. این دو نفر، فرماندهان ارتش ایران بودند که بر سر قدرت، با یکدیگر به نزاع پرداختند. آن هم در زمانی که ایران ساسانی در بدترین شرایط ممکن قرار داشت؛ در وضعیتی کاملاً شکننده، که بخشی زیادی از کشور به تصرف سپاهیان عربی درآمده بود. منابع متعدد تاریخی گویای این است که مردم ایران در ماجرای جنگ قادسیه، این دو فرمانده ارتش را بزرگترین مقصر در نابسامانی کشور می‌دانستند.[3] رفتارهای نابخردانه و ننگین رستم فرخزاد به اندازه‌ای شدید بود که در ماجرای جنگ قرقس (یکی از نبردهای سنگین میان سپاه عرب و ساسانیان)، پارسیان علیه او شوریدند و همین امر سبب شد که ارتش ساسانیان ضعیف‌تر گشته؛ جنگ داخلی تشدید گردید.[4]
دیگر نکته‌ی قابل توجه این است که در دین زرتشتی، زنان و دختران از نسل اهریمن شمرده می‌گردند [5]، لذا پادشاهی یک زن بر کشور، برای اشراف و بزرگان ساسانی، قابل تحمل نبود. لیکن چون در دربار ساسانیان هیچ شاهزاده‌ای از جنس مذکر نمانده بود، به اجبار و از سر ناچاری، پوراندخت (دختر خسرو پرویز) به پادشاهی رسید. اقدامات حیرت‌انگیز رستم فرخزاد در این زمینه هنگامی بود که وی‏ نزد پوراندخت (ملکه وقت ساسانیان) رفت. او از پوراندخت درخواست کرد تا تمامی «زنان» خسروپرویز را معرفی کند. پوراندخت چنین کرد. سپس رستم فرخزاد دستور داد تا زنان درباری (از جمله همسران خسروپرویز) را شکنجه کردند (!) تا اگر فرزند مذکّری دارند، اعلام کنند! در اثر این رفتار بی‌شرمانه‌ی رستم فرخزاد، پسرکی به نام یزدگرد سوم (که از ترس جانش مخفی شده بود) را یافتند و به زور بر تخت پادشاهی نشاندند! [6] و پوراندخت نیز به طرزی مشکوک از صفحه روزگار محو گردید. 
دیگر لکه‌ی سیاه که در کارنامه‌ی رستم فرخزاد دیده می‌شود، که حقیقتاً ضربه‌ای مهلک بر پیکره‌ی جامعه‌ی ساسانی بود، پیشگویی‌های وی مبنی بر پیروز شدن اعراب بر جامعه‌ی ساسانی بود. وی منجّم بود و از حرکت ستارگان، سرنوشت ساسانیان را دریافته بود که شکستی سنگین از سپاهیان عرب خواهند خورد.[7] لذا این پیشگویی وی موجب تضعیف روحیه‌ی بخش عظیمی از جامعه‌ی ساسانی شده بود. چنان‌که جمشید گرشاسب چوکسی (پژوهشگر زرتشتی) درباره‌ی نقش ادبیات پیشگویانه در تصرف ایران، می‌نویسد که رستم فرخزاد پس از بررسی اجرام فلکی و دریافتن این مسئله که اعراب در این نبرد پیروز می‌شوند، این مسئله را با مردم نیز در میان گذاشت! [8] البته نقش رستم فرخزاد در فروپاشی نظام حکومتی ساسانی، بسیار شدیدتر از این است. وی قبل از این حوادث نیز سپاهیان ایران را علیه خسرو پرویز شورانده بود. در حالی که می‌توانست بین قوای نظامی و سیاسی، صلح و دوستی برقرار کند، اما با حیله‌گری‌هایش موجب بروز اختلافات و درگیری بین قوای ایرانی شد. حکیم ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه می‌گوید که خسرو پرویز بر اثر یک اشتباه (یا حتی یک مسئله واقعی) بر بعضی سپاهیان خشم گرفت. آن گاه رستم فرخزاد را مأمور نمود تا سپاهیان را اخطار دهد. لیکن رستم فرخزاد به جای اینکه با نرمی مسئله را خاتمه دهد، سپاهیان را علیه خسرو پرویز تحریک و تهییج نمود.[9] چه اینکه خود از فرمان شاه سرپیچیده بود:

         كه پيچيده بد رستـــــم از شهــــــــريار            بجايى خود و تيــغ زن ده هـــزار [10]

وی به اندازه‌ای سخن‌چینی و نمامی نمود تا اینکه سپاهیان را علیه خسرو پرویز به شورش درآورد و کشور را به لبه‌ی پرتگاه رساند:

         بدَر بر همــــــى بود تا هــــر كســــــــــــى            همــى كـــرد زان آزمايـــــــــــش بســـــى‏
         همى ساخــت همــــواره تا آن سپـــــــــاه            بپيچيـــــــد يك سر زِفَـــرمان شـاه [11]

سپس كار را به جايى رسانید، كه شاه را بركنار كردند.[12] آنگاه شیرویه (پسر خسرو پرویز) به پادشاهی رسید، لیکن ایران سراسر جنگ داخلی، آشوب و شورش شده بود.[13] بی‌تردید قدرت‌طلبی‌ها و رفتارهای نامعقول رستم فرخزاد نقشی اساسی در سقط حکومت ساسانیان داشت. چنانکه وی خود نیز بر اندیشه‌ی ناثواب و طمع‌ورزی‌هایش اقرار نمود. چنان که شخصی به او گفت: «تو كه واقع حال [شکست خوردن ساسانیان از سپاه عرب] را مى‏‌دانى چرا اين كار [فرماندهی سپاه] را پذيرفتى؟» گفت: «از روى طمع و علاقه به رياست».[14] در نهایت نیز رستم فرخزاد، در نبرد به دست سعد بن ابی‌الوقاص کشته شد.[15]

پی‌نوشت :

[1]. آرتور كرستين‌سن، ايران در زمان ساسانيان، ترجمه: رشيد ياسمى،‏ انتشارات دنياى كتاب، تهران ۱۳۶۸، ‏ص 649-647
سر جان مالكوم، تاريخ كامل ايران‏، ترجمه: ميرزا اسماعيل حيرت‏، انتشارات افسون‏، تهران ۱۳۸۰، ج 1 ، ص 106
عباس قدیانى‏، فرهنگ جامع تاریخ ایران‏، انتشارات آرون‏، چاپ ششم، تهران‏، ج 1 ، ص 21
و از منابع کهن نیز بنگرید به :
تاريخ طبری، ترجمه ابو القاسم پاينده‏، انتشارات اساطير، تهران‏ ۱۳۷۵، ج‏ 2 ، ص 784
ابن مسكُـوَيه، تجارب الامم، ترجمه الف. امامى و ع. منزوى‏، ناشر: سروش / توس‏، تهران‏، ۱۳۶۹ / ۱۳۷۶، ج ‏1 ، ص 224 و ...
[2]. تاريخ طبري، همان، ج ‏ 4 ، ص 1592
[3]. ابن مسكُـوَيه، تجارب الامم، همان، ج‏ 1 ، ص 288     
[4]. تاريخ طبري، همان، ج‏ 4 ، ص 1601 ؛ ابن مسكُـوَيه، تجارب الامم، همان، ج ‏ 1 ، ص 281
[5]. بنگرید به مقاله «عقل زن در نگاه دين زرتشتی» و «برتری پسر بر دختر در دین زرتشتی»
[6]. ابن مسكُـوَيه، تجارب الامم، همان، ج‏1، ص: 289
[7]. شاهنامه فردوسی، بر اساس نسخه چاپ مسکو، ناشر: مؤسسه نور، تهران، ص 1343 ، بيت 48754 –48759
[8]. جمشید گرشاسب چوکسی، ستیز و سازش؛ مسلمانان غالب و زرتشتیان مغلوب، ترجمه نادر میرسعیدی، انتشارات ققنوس، تهران 1385، ص 74-75
[9]. شاهنامه فردوسی، بر اساس نسخه چاپ مسکو، ناشر: مؤسسه نور، تهران، ص  1314 ، در فهرست: "برگشتن سپاه ايران از خسرو و رها كردن شيرويه از بند" و ص 1316 بیت 47802-47804
[10]. شاهنامه فردوسی، بر اساس نسخه چاپ مسکو، ناشر: مؤسسه نور، تهران، ص 1317 ، بیت 47814
[11]. شاهنامه فردوسی، بر اساس نسخه چاپ مسکو، ناشر: مؤسسه نور، تهران، ص 1317 ، بيت 47819
[12]. شاهنامه فردوسی، بر اساس نسخه چاپ مسکو، ناشر: مؤسسه نور، تهران، ص 1317
[13]. شاهنامه فردوسی، بر اساس نسخه چاپ مسکو، ناشر: مؤسسه نور، تهران، ص 1317- 1319 
[14]. تاريخ طبری، همان، ج‏ 4 ، ص 1594-1593
[15]. شاهنامه فردوسی، بر اساس نسخه چاپ مسکو، ناشر: مؤسسه نور، تهران، ص  1349
 

برچسب‌ها: 
تولیدی

دیدگاه‌ها

اولا که ظاهرا شما فقط قسمت اول مطلب من رو دیدید به علاوه من گفتم کل تقصیر گردن عربا می اندازم چون ایران تو هر فلاکتی بوده ( به قول شما ) خب برای خودش بوده عربا کی بودن که به اسم خدا و رسول در دین بدعت گذاشتند جهاد ابتدایی درست کردن تا به اسم مطهر الله و رسول الله ( ص ) به ایران حمله کنند.عربا کاملا مقصر هستن چون شرعا مجاز به حمله به ایران نبودن

سلام. اینکه بدعت کردند و به ایران حمله کردند را به فرض درست میپنداریم؛ اما دقت کنید که آیا حمله ایران هخامنشی و ساسانی به سرزمینهای دیگر هم بدعت بود ؟ آیا اطلاع دارید که در عصر ساسانیان بارها قبائل عرب (مجرم و غیرمجرم) به دست ساسانیان تحقیر و سرکوب شدند ؟ * اگر سپاه عرب در مقابل انحطاط اخلاقی و اجتماعی جامعه ساسانی احساس وظیفه کرد (که باید آنجا را از این انحطاط نجات دهم) و با این احساس به فتح ایران کمر همت گماشت آیا باز هم لایق توهین است؟ (این مورد ستاره دار حرف دل من نیست).

ببینید سامان خان دیدیم حکومت هخامنشیان چه عدل و انصافی را بوجود اورد اگه اعراب حمله میکردند حکومتی مثل ام ایارن را فرا میگرفت نه حکومت اشغالی مثل صفارین طاهریان و حمله مغولان خخ و قاجار و افشار اره خیلی هم خوبه الراب را سرکوب میکردند ایول به شاهپور ذوالاکتاف حفقشان بود این سوسمارخورایی که برای نعمت خدا ارزشی قاعل نبودند و دخترانشان را زنده به گور میکردند چنین بلایی سرشان بیاد ایولااااا دم ساسانیان گرم چرا اعراب را به کلی مثل هیاطله از صفحه روزگار محو نکرد خود این یه نعمته برا عربا حمله ایران هخامنشی خخخ منظورت اردشیر سوم هخامنشی است که میتوانست یونان را بدلیل جنگ داخلی و تضعیف قوای انها نابود کنه و یونان را تسخیر کنه ولی اردشیر جنگ را دوست نداشت و نکرد ایا میدانید کروزوس پادشاه لیدی دوست صمیمی کورش کبی رشد و بابل بدون اونریزی فتح شد و مردم و سربازان کورش کبیر با او بودند تا از شر استیاگ ستمگر شاه ماد خلاص شوند؟؟؟ درحالی که محمد پیامبر 70 جنگ را انداخت خاندان پاک هخامنش را زیر سوال نبر اقا سامان حرف دهنتو بفهم توهین نکن و همینطور میدانید هخامنشیان تنها امپراتوری جهان است که بر پایه یکتاپرستی عدل و انصاف و برابری و یکپارچگی وجود امد!!! اقا سامان برو کل جهان را بگرد اگه تونستی یک خاندان و امپراتوری بهتر از کورش کبی رپیدا کنی اسممو عوض میکنم خواهشا رومیان لخت برده دار متجاوز که به همه جهان حمله و اقوام و ژرمن ها فرانک ها و بورگاندی ها لمباردها بربرها کارتاژ مصر یونان و دیگه حمله میکردند و زن حق رای نداشت و حقوق مرد بالاتر بود با ایارن مقایسه نکنید با تشکر به نام اشو زرتشت بزرگ

گرامی، عدالت هخامنشیان برای آن دسته از مردم امروزی كه اهل مطالعه باشند، مضحک و یک شوخی بی‌مزه است،‌ به الواح حقوقی تخت جمشید و کتیبه بیستون و .... مراجعه کنید. و بايد دانست که بخش اعظم تاریخ هخامنشیان، در حال تازش به کشورهای دیگر و غارت دیگر سرزمین‌ها گذشت. به هر روی خرسندم که در این کامنت از کلمات رکیک استفاده نکردید. دقت کنید که فضای سایت با محیطی كه در آن بار آمديد، متفاوت است. لذا استفاده از کلمات رکیک در سایت ممنوع است. ناگفته نماند که که این کامنت شما نیز ربطی به مقاله ندارد. اگر با خط فارسی آشنا باشید،‌ می‌توانید تیتر را مشاهده کنید: رستم فرخزاد با ایران چه کرد؟

آقای سامان فخرایی عزیز. این جماعت کورش پرست در تاریخ خودشون به نصف دنیا حمله کردند و کارشون حمله و غارت و کشورگشایی بود! الان قیافه منطقی و انسانی به خودشون گرفتن! و هرجایی هم تو بحث کم بیارن زیرآبی میزن!!!!!! مگه نمی‌بینید؟؟ که چطور داره از بحث فرار میکنه...... انتظار نداشته باشید درباره موضوع حرف بزنه!!!‌ کارشون ماله کشی و زیرآبی رفتنه!‌

عجیب هست،‌ آدمیزاد از درک میزان حماقت نژادپرستان و پیروان کورش هخامنشی درمانده می‌شود. میگویند کورش وقتی به سرزمینی حمله می‌کرد،‌ با مردم آن سرزمین درست رفتار می‌کرد. سؤال!‌ پس قتل و غارت و کشتار مردم اوپیس کار چه کسی بود؟‌ تقصیر آستین کورش بود؟‌ سؤال دوم: کورش بیجا می‌کرد که به سرزمین‌ها یورش می‌برد. مثل اینکه کسی به زور وارد خانه کسی شود و سپس با اهل خانه درست رفتار کند. این چه منطقی است؟ این را هم بگویم که من به هیچ دینی باور ندارم. اما عمر بن خطاب در گشودن درهای ایران همین کار را کرد. جندیشاپور فتح شد بدون اینکه خون از بینی کسی جاری شود. با این منطق، عمر هم مانند کورش بلکه بهتر از کورش بود.

آقای فرخزاد سلام من یه زردشتی ام از ائمه (ع) اعتقاد دارم درباره شاپور دوم هم باید بگم اعراب بادیه نشین با هم متحد میشن و به فارس حمله میکنند و ۱۲۶ هزار تن کشته میشن . شاپور کتف هاشون رو سوراخ میکنه بعد بهش لقب صاحب شانه هارو بهش دادن . کار شاپور از نظرم درست بوده شما به عنوان یه ایرانی آزاده باید به اعتقاد برادر شیعه سنی مسیحی یهودی احترام بگذاری قربون تموم قوم های ایرانی برم

سامان عزیز، مگر منطق قران را قبول نداری که فرموده است جدل نکنید؟ چرا جدل می کنید؟ اگر جدل را قبول داری حالا من از تو می پرسم برفرض که ما حمله های هخامنشی و ساسانی را یکسر ظلم و تعدی بدانیم، آیا به این دلیل حمله های عرب به ایران موجه می شود؟؟؟ این سپاه عرب از کجا به انحطاط اخلاقی و اجتماعی کشور ایران پی برد؟ سازمان تشکیلاتی و اطلاعاتی داشتند؟نه برادر، در ابتدا بخشی از قبائل عرب با ایرانی ها نزدیک کویت امروزی درگیر شدند و چون دیدند که غنائم خوبی نصیبشون می شود ، قبائل بیشتری در جنگ شرکت کردند. تا اینکه پس از چند شکست اولیه موجی ایجاد شد که سپاهیان عرب برای فتح ایران لشکر کشی کنند و ایران عزیز اشغال شود. سوال بعدی من از تو اینست: آیا این سپاه عرب پس از انجام مأموریت الهی خویش(!!!) ایران را ترک کردند؟؟؟ یا اینکه دو سه قرن استعمار کردند و چاپیدند و اجداد و فرهنگ من و تو را تحقیر کردند؟؟؟ هم چنین دوست دارم به این سوال پاسخ دهی: تو که معتقدی عرب ها برای ادای مآموریت الهی خویش به ایران آمدند، آیا میدانی که ایرانی ها تا 100 سال بعد از ورود اسلام به ایران ، مسلمان نمی شدند و عده آنها کم بود؟؟؟؟؟؟ می دانی چرا؟ چون ایرانی هرگز جزیه ، زورگویی، تعصب نژادی، حقارت، رو قبول نمی کرد. به همین خاطر همیشه در مقابلشون قیام کردن و هرگز آنها را نپذیرفتند تا به شکر خدا و تدبیر دلاوری چون یعقوب از این کشور رفتند و باز هزار مرتبه خدا رو شکر که امروز من و تو به زبان فارسی می نویسم و گرنه باید نه تنها به عربی الان می نوشتیم بلکه نه ریشه ای بداریم و نه افتخاری! مثل ملت های عرب شده امروزی ...

واقعا برای شما ار ته دلم موافقم چون احساش میکنم شما هم در نوعی جاهلیت هستین کسانی رو که به جان مال و ناموس پدران ما تجاوز کردن میگین که کمر همت بستن کهاز انحطاط نجات بدن مگر اعراب خودشون در انحطاط نبودن ما همون موقع با اون همه اشفتگی از عهد جنگ با روم برمیامیدم اما یکی از علت مهم پیروزی اعراب برا ایران.1_ انگیزه ایی بود که اعراب داشتن چون بعد از اسلام انها متحول شده و اسلام تونست قبایل متفرق جامع تازی رو تا حدودی متحد کنه.2_ سربازان و جامع ایرانی از جنگ فرسایشی با روم خسته شده بودند.3_پایه های حکومت ساسانی در اواخر به علت دخالت بیش از اندازه علمای زرتشت سست شده بود.4_سربازان ایران انگیزه نداشتن در مقابل سربازان تازیان سرشار از انگیزه بودن چون در ان موقع انها اماده جان دادن بودن به واسطه حکم جهاد در صورتی که در نقطه مقابل متاسفانه سربازان ایران فقط برای رفع تکلیف میجنگیدن و نه چیزی بیشتر.

آقای محمد آزادی اصلا خلفا خلافتشونونم مجاز نبود خصوصا اولی ودومی تکلیف مشخصه

در نهج البلاغه آمده که علی به عمر درباره چگونگی جنگ با ایرانیان مشورت داده و راهنماییش کرده

خوب ؟ حالا که چی ؟ 1-تو همون نهج البلاغه اومده که دل امام از دست عمر خون بود. 2-اگر امام این کار رو کرده کارش درست بوده 3-امام تو اون مشاوره به عمر گفت که خودت نرو جنگ. امام با این حرفشون عامل درگیری و خشونت رو از صحنه دور کردند. این کار امام بهترین کار ممکن بود.

من اینو ندیدم ولی اگه گفته خودت نرو جنگ به قول آقا وحید خواسته هوای ایرانو داشته باشه وعامل خشونتو دور کرده از عمری که خونه ی اهل بیت پیامبرو آتیش میزنه وبه دختر پیامبر هم رحم نمیکنه هیچی بعید نیست

حالا اگر یکی از پادشاهان ایران به سردارش راجب جنگ با مسلمان ها مشورت میداد میدیدیم که چطور انگ کافر بودن و وحشی بودن میزدید

اگر چنين كرده، دستش درد نكنه كه چنين كرده. درود بى پايان بر او باد.

شما طوری از منطق حرف میزنی! اونوقت میای خیلی جالب بعنوان یک ادم بی منطق امامان شیعه رو از عرب جدا میکنی! چون دین شما منطق رو ازتون گرفته.... جناب اینو بدون عمر برای امثال علی و حسن و حسین و هر عربی ارزش بالایی داشت! شما که اینقدر ادعای کتاب میکنی یعنی اینقدر از فهمیدن عربها عاجزی که بنا بر سفسطه دینی خودت داری خیلی بچگانه امامان مورد علاقه خودت! رو از دیگر سپاهیان اسلام جدا میکنی... اینو بدون : اگر این عمر وحشی نبود! نه امروز تو علی میشناختی! نه حسن و حسین و هر عرب دیگری ....... بله جنابعالی در جواب میگی که اسلام با زور وارد نشد و من امروز به عشق شیعه و... و.... این حرفها در عالم واقعیت در جبر تاریخ بی منطق... جدا کردن اعرابی جون عمر و علی و حسن و نقی و.. از همدیگه و ماله کشیدن و هی تقیه کردن واقعا خنده دار.... در حالی که همه میدونن درد اینها کلا "خلافت" بوده... اصلا سوال من اینه این کسانی که شما اونها رو از سمت خدا میدونی چه دلیلی داشت که اینقدر خون بریزند؟ مگه تبلیغ دین خدا با شمشیر و خلافت! بدست میاد؟ بز ارید کنار جناب.. عرب عرب است و فرقی ندارد.... عرب چه عرب شیعه چه سنی اصولا با ایران عزیز شما! با ارزشها و منافع ملی و تاریخی شما! بیگانه است جناب... اینقدر شیعه شیعه نکن.. همین شیعه از صدها عمر بیشتر به ایران و ایرانی و فرهنگ و تاریخش تاخته... همین شیعه ما رو امت عرب میدونه و ثروت و اینده این خاک متعلق به امت شیعه! در لبنان و...... شما اگه ایرانی میدونی خودت! پی بدون عرب و عرب دوست چیزی جز حقارت واسه ایرانی نداشته....

اولاً از منطق حرف نزن که جماعت نژادپرست عاریاگرا از منطق چیزی نمیفهمه. آگه منطق داشته باشین اینقدر نژادپرستانه حرف نمی‌زنید. در ثانی هنوز از مسائل صدر اسلام و اختلاف عمر با اهل بیت چیزی نمیدونی!‌ بدون داشتن حداقل آگاهی داری نظر میدی! از جبر تاریخ هم حرف نزن!‌ که هم زبانی که بهش افتخار می‌کنی و هم ملیتت از جبر تاریخ نشأت گرفته. گفتی اگر عمر حمله نمی‌کرد ما علی (ع) رو نمی‌شناختیم؟!!! باز هم ضعف در آگاهی از تاریخ!‌ درباره آل شنسب تحقیق کن!همین برای تو کافیه که جوابت رو بگیری!‌ اما اصل سؤال! آینه که چرا جماعت نژادپرست عاریاگرا هیچ وقت از خیانت‌های پسر فرخزاد اعلام بیزاری نمیکنن؟!!!!! و خیلی دوست دارم بدونم چرا این جماعت دائم از جواب دادن فرار میکنن؟ و پشت عمر قایم میشن؟! ضمناً!شما جماعت عاریاگرای نژادپرست به حکم عقل کمتون هنوز نمیدونید که دفاع بیرون از مرزها کم هزینه از از دفاع در داخل خونه هست!!! خوب اصل ماجرا!‌ از رستم فرخزاد چه خبر؟

عمر هم برای حضرت علی و پسراش ارزشی نداشت تاریخو تحربف نکن احمق

همون عمر داماد علی بود

انقدر چرت و پرت نگو بی منطق اهل بیت حسابشون نه تنها از عرب بلکه از همه ی دنیا جداست ومابازم میشناختیم چون خدا بهمون عنایت کرده درضمن درد دشمناشون خلافت بوده نه برای خودشون هرچند که حقشون بوده واگه دشمنان گمراهایی مثل او امثالت نبودن وجنگ به پا نمیکردن هیچ خونی ریخته نمیشد درضمن موجود تک سلولی وتک بعدی ما مثل خودت تک بعدی ونژاد پرست نیستیم بگیم چون ایرانی هستیم دین و اهل بیت و قبول نداشته باشیم حسود انقدر چرت نگو حیف جواب داد به امثال شما بدبختا

سلام من تاریخ راخوندم وقتی لشگری به مردم بیگنا گرگان سیستان استخر خراسان حمله میکند وحمام خون راه می اندازد چرا اسم لشگر را سپاه اسلام مینامند

دوست عزیز.من عمیقا درک می کنم این صحبت های شما و مقاله ی بالا از خودتان نیست . همانطور که خودتان گفتید برگرفته از منابع مختلف است و در واقع تحقیق است . من هم آگاهم . اما درباره مسئولیت عرب ها و مقایسه آن با کشورگشایی هخامنشی و اشکانی و ساسانی این نکته را چند بار متذکر می شوم که هیچ منع مذهبی برای حکومت های باستانی ما وجود نداشت تا کشورگشایی کنند.به علاوه در عصری که اگر کشورگشایی نمی کردند این فرصت به دست دشمنان می افتاد . یکی از دلایل همیشگی جنگ ایران و روم در عصر ساسانی ( در حقیقت تنها دلیل ) این بود که ایرانی ها در فتح ارمنستان مسیحی پیش دستی کرده بودند زیرا اگر ارمنستان به دست روم می افتاد ایران جنگی سنگین با روم را باید از شمال غرب کشور هم تجربه می کرد.پس کشورگشایی برای ابرقدرت های عصر جنبه سیاسی داشته و اگر هم نداشته حداقل منع شرعی نداشته است.اما در مقابل اعراب مجاز به حمله نبودند و این سومین بار است من به این موضوع اشاره می کنم.جهاد ابتداعی خودساخته آن هاست.در کل دوران رسول اکرم ( ص ) تلفات غزوه ها و جنگ ها طبق منابع معتبر به سختی به هزار نفر می رسید.حال این چه جهادی است که به اسم اسلام و احساس وظیفه به کشوری دیگر لشگرکشی شود و ده ها هزار نفر به خاک و خون کشیده شوند.آیا این دین رسول اکرم ( ص ) است.ما در دینی هستیم که وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را قبول داریم ولی آیا به قیمت ریختن خون؟ دوست عزیز بدان اگر این سنت رسول ( ص ) و دین خداست من ترجیح می دهم شیطان پرست شوم ولی مسلمان نشوم ...! ولی این گونه نیست . من ده ها منبع خوانده ام که چنین امری را متناقض با سنت رسول الله ( ص ) و متناسب با خوی کشورگشایی حاکمان وقت عرب ( با عرض تاسف و عذرخواهی از برادران اهل سنت ) می دانم.مطمئن باشید اگر حضرت علی (ع) به امامت می رسیدند هیچ گاه این جنگ ها این گونه شکل نمی گرفت.ظمنا توصیه می کنم به این لینک رفته و این ویدئو را تماشا کنید به خدا خالی از لطف نیست : http://www.aparat.com/v/rOhbT ضمنا در صورت تمایل به مناظره دو نفره بدون شاهد و ناظر و شخصی لطفا روشی را به من معرفی کنید تا با شما جهت مناظره در ارتباط باشم چون می دانم بعضی مهم است. و خلاصه کلام من چون دیگر حوصله و وقت آمدن هر روزه به پایگاه برای پاسخ گویی به پاسخ پاسخ هایم را ندارم . با عرض شرمندگی به نظر من عرب هیج جای دین مجاز به وارد شدن به خاک کشورهای همسایه بی اذن آنها به هیچ عنوان نبوده.پس برای من توجیه های تکراری و قیاس های تاریخی نیاورید.دو حالت دارد : 1-یا عرب های آن دوره واقعا مسلمان بودند و بعد از رسول منحرف نشده اند که آیه ی قرآن وعده انحراف آن ها را داد. 2- بدعت گذار بودند با آوردن جهاد ابتداعی و حتی اگر آن ها را بدعت ندانیم بگوییم این نوع جهاد بوده است بازهم نمی توان توجیه کرد خون های ریخته شده را .دیگر صحبتی ندارم . امیدوارم با مطالعه منابع بیشتر منظور من را بفهمید و ابهامات برطرف شود. خداحافظ تا ابد. برای ظهور هر چه سریع تر آغاز امام زمان ( عج ) که گیرنده حق مظلومین جهان از آفریقایی و فلسطینی تا مسلمین میانمار است صلوات محمّدی ختم شود.

زنده باشی برادر، آفرین بر روح پاک و راست اندیش تو؛ پاسخت واقعا عالی بود.

با يان دروغ بافي هات اي نوسينده، به قول شاملو: باش تا نفرين دوزخ از تو چه سازد...

منطق نژادپرستان آریاگرا این است که اگر کسی با توهماتشان مخالفت کند، او را به دروغگویی متهم میکنند. در متن برای هر سخنی سند آورده شده است.

منم با نظر آقای محمّد آزادی موافقم متن بالا نه تنها یک مستند تاریخی نیست بلکه یه نتیجه گیری خودخواهانه بیشتر نیست حتی اگر ترتیب اتفاقا درست و مستند باشه تحلیل اینگونه بطوری بچگانه و بنحوی کینه جویانه بر علیه پهلوان ایرانی نوشته شده که هر کس خارجی هم متنو بخونه فکر میکنه یه عرب این مطالبو نوشته( که البته بعید هم نیست) اگه رستم اون هیولایی که شما معرفی کردید بود تنها همین دلیل کل استدلالات شما رد میکنه که اگه رستم خیانتکار بودو کودتا کرد پس چرا خودش جای پادشاه ننشست اصلا چرا راه افتاد بره به جنگ ؟!!! البته تاریخ یعنی ثبت رویدادها و وقایع ، ولی شما درسته که از منابع مختلف استفاده کردید ولی کار شما مثل کلیپ هایی که شبکه تلویزیونی منافین درست میکنه که حرف های رهبر از سخنرانی تیکه تیکه برمیداره و باصدای خود خامنه ای فقط با کلماتی که گفته یه جملاتی جدید و ناجور درست میکنه میمونه. یعنی از تاریخ و منابع تاریخی فقط جاهایی که که بر علیه رستم گفته فقط همونو اوردی و خودتونم به میل خودتون طرفو محاکمه نظامی کردی در آخر اینو بگم ولی ناراحت نشی ! متنو که میخونی یه چیز دیگه هم به ذهن میاره و اون اینکه نویسنده یه نسبتایی با خلخالی داره که اینجوری حکم میده

سلام. متن مستند به اسناد تاریخی است و دقیق و جزئی گزاره‌های تاریخی را کنار هم قرار داده است. هر حقیقتی که از دل تاریخ به دست آید، برای برخی ناگوار خواهد بود. با کلی‌گویی هم نمیتوان به مصاف اسناد تاریخی رفت. هر پژوهش تاریخی را میتوان با این عنوان که «یک تحلیل کینه توزانه است» ترور هویتی کرد (کاری که شما انجام میدهید)، پس بهتر است دقیق و روشن سخن بگویید و دلایل خود را به صورت شفاف مطرح کنید. ادامه دارد...

محسن گرامی، تنها دلیلی که علیه مقاله ارائه کردید این بود که «اگه رستم خیانتکار بودو کودتا کرد پس چرا خودش جای پادشاه ننشست اصلا چرا راه افتاد بره به جنگ؟» پاسخ: اولاً در ایران باستان به علت وجود تکبر نژادی، فقط کسانی میتوانستند شاه شوند که از نسل شاهان بوده باشند. رستم فرخزاد چنین نبود. (بر اساس نظام طبقاتی ایران باستان، جنگجویان حق رسیدن به شاهی را نداشتند. عوام مردم هم حتی حق تحصیل علم نداشتند). اگر رستم فرخزاد خود را شاه میخواند، توسط مردم و درباریان پذیرفته نمیشد. چون خون شاه در رگهایش جاری نبود. اما اینکه چرا به جنگ رفت؟ پاسخ: برای حفظ قدرت ! چون اگر بیه جنگ نمیرفت، فرماندهی سپاه ایران به فیروزان میرسید! و سر رستم فرخزاد بی‌کلاه میماند. اگر متن مقاله را خوانده باشید درمی‌یابید که شخصی به رستم فرخزاد گفت: «تو كه واقع حال [شکست خوردن ساسانیان از سپاه عرب] را مى‏‌دانى چرا اين كار [فرماندهی سپاه] را پذيرفتى؟» گفت: «از روى طمع و علاقه به رياست». (تاريخ طبری، ترجمه ابو القاسم پاينده‏، انتشارات اساطير، تهران‏ ۱۳۷۵، ج‏ ۴ ، ص ۱۵۹۴-۱۵۹۳).

و نیز محسن عزیز، منظور از رستم فرخزاد، پهلوان نامی ایران نیست. پهلوان نامدار ایران زمین، رستم دستان بود، نه رستم فرخزاد. لینک مرتبط: (رستم دستان، رهبر جریان ضد زرتشتی در سیستان: http://www.adyannet.com/news/1039)

وقتی 20000 سال پیش ایرانیها به دنیا نگاه کردند دیدند عرب های ادم خوار را دیدند رومیان شهوت پرست را دیدند ترکان خاقان چشم بادومی را دیدن سیاه پوستان را پس به اب خیره شدند خود را دیدند که برخود همانندی نیست وبر خود نام اریا را نهادند

سلام. آریاییان هیچ برتری بر دیگر نژادها ندارند. ضمن اینکه از ایران، هیچ سند مدون 20000 ساله ای وجود ندارد، شما چگونه به چنین نتیجه ای رسیدید ؟ تفکر و عقلانیت معیار حقیقت است. این بهتر از تخیل و توهم است. عاقبت بخیر باشید. آمین

کشور تو چی داره =سوسمار

کشور من ایران مثل همه جای دنیا سوسمار داره ! خوب ؟!!!!!!!!!!!! این رو هم بخون شاید به هوش بیای : http://www.adyannet.com/news/1721

خاک بر سر بیسوادت کنن ک از هیچی سر درنمیاری محض اطلاعت میگم ک تازه ترین یافته های باستان شناسی در جیرفت ثابت میکنه ک سابقه تمدن ایران ب هفت هزار سال میرسه نه دو هزار سال

سلام و تشکر. بله همینطور است. لیکن برخی تلاش میکنند همه چیز ایران را به آریاییان کوچ نشین و مهاجر نسبت دهند. در حالیکه آریاییان از خود هیچ نداشتند. هرچه داشتند حاصل تلاش دیگران بود. تمدن شهر سوخته و جیرفت هر دو تمدنهایی ماقبل آریایی هستند.

چی میگی آقا این دیگه وطن پرستی نیست بلکه توهینه وطن پرستی یعنی چی یعنی فقط نگی کوروش کبیر فلان چنان یعنی از دیاکو بگیر تا سورنا را دوست داشته باشی از سورنا تا انوشیروان،از انوشیروان بگیرتاجلال الدین ، یعغوب لیث،تا اسماعیل سامانی

عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت همه کس طالب یارند چه هشیار و چه مست همه جا خانه عشق است چه مسجد چه کنشت سر تسلیم من و خشت در میکده‌ها مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خشت ناامیدم مکن از سابقه لطف ازل تو پس پرده چه دانی که که خوب است و که زشت نه من از پرده تقوا به درافتادم و بس پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت

سلام گرامی، بهره بردیم از این تغرد آسمانی حافظ که فرمود: «هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم».

جنگ و جدل در خصوص چنین مواردی به گمانم راه گشای نخواهد بودفبی تردید در منابع دستبردها شده است و افراد در تاریخ نگاری گوی سبقت از یکدیگر ربوده اند. اگر بتوان از نحله ها و تاریخ معاصر با وجود تمام منابع موجود به درستی سخن گفت که امکانش نیست ،نمی توان به همین سادگی از تاریخ ایران باستان در آستانه حمله اعراب بادیه نشین سخن گفت.کوتاه سخن اینکه به قول استاد فقید دکتر زرین کوب ،هر که تاریخ می نگارد از دو حال خارج نیست یا از آن خوش دارد و یا آنکه آن را بد می دارد.تاریه بشر از آن اندازه ممیزی و دخل و تصرف برخوردار است که نمی توان به آن اعتماد داشت حتی اگر منابع حکم دست اول را داشته باشد ،از سوی دیگر اندیشه ای که خود را مروج عدالت می داست خود پس از تسخیر مروج کوته فکری و خشم و قساوت و نظام طبقاتی شد.بنابراین در نگارش تاریخ تایید یکی نشان از رد دیگری نیست اما باید توجه داشت بدون عشق به میهن و تاریخ هر چند روزگارهای سخت آن بیش از رزوهای خوشش بوده،نه به مفهوم یکسو نگری و ملایت پرستی صرف بلکه نشان از این دارد که جرم خودی بیش از بیگانه و جرم بیگانه قابل گذشت نیست.

مرگ بر دشمنان ایران این نوشته هیچ صحت تاریخی نداره رستم فرخزاد سورنا اریوبرزن از فرماندهان بزرگ و وطن پرست ایران بودن کسی که تازی پرست هست اینقدر پست هست که در مورد ایران نباید حرف بزنه تازیان احمق بدنیا میان ولی شما خودتان را به احمقیت زدید بهتره بری در مورد عمر پست مطلب بنویسی نه درمورد بزرگان ایران

اشتباهات 1 هیچ مدرکی وجود نداره که در دین زرتشت زن از پلیدی به وجود امده پس چه طوری ازرمیدخت وپوراندخت پادشاه شدن یا دینگ با شکل خودش سکه زد ودر ارث هم زن و مرد برابر بود 2 ازرمی دخت پدر رستم رو کشته بود برای همین رستم ازرمی دخت رو عزل کرد 3 رستم تمام زنان خسرو پرویز رو شکنجه کرد برای خودت نوشتی بدون مدرک بعد گفتی یزدگرد رو پیدا کرد در حالی که یزدگرد پسر شهریار نوه خسرو پرویزه چه ربطی به شکنجه کردن زنان خسرو پرویز داره وقتی قباد دوم پادشاه شد تمام پسران خسروپرویز رو کشت و گفتی به زور رستم پادشاه کردش یعنی خودش نمی خواست پادشاه بشه 4 رستم این پیشگوی رو در نامه ای به برادرش گفت نه به همه مردم تازه ازفردوسی شعر اوردی برو ببین چه قدر در مورد رستم فرخزاد شعر گفته و این هم گفته عرب هرکه باشد به من دشمن است کز اندیشو بد خوی اهریمن است 5 رستم هیچ موقع علیه خسرو پرویز کودتا نکرد چیزی از تاریخ نمیدونی ننویس جواب بده ا

دفاعیات 1 زن در دین زرتشتی از نژاد اهریمن است. سند آن هم بندهشن است. اگر از منابع زرتشتی آگاهی ندارید میتوانید مطالعه کنید (نه اینکه حقایق را انکار کنید) [http://www.adyannet.com/news/6445]. پادشاه شدن ازرمیدخت و پوراندخت به خاطر بی مرد شدن دربار ساسانی بود. نه به خاطر ارزش زن [http://www.adyannet.com/news/13050]. آزرمیدخت چرا پدر رستم فرخزاد را کشته بود؟ نکند پدر رستم به آبرو و عفت آزرمیدخت چشم دوخته بود!‌ اینکه رستم فرزخزاد زنان دربار (نه فط همسران خسرو پرویز) را شکنجه بود در این سند: [ابن مسكُـوَيه، تجارب الامم، ترجمه الف. امامى و ع. منزوى‏، ناشر: سروش / توس‏، تهران‏، ۱۳۶۹ / ۱۳۷۶، ج ‏۱ ، ص 289]. رستم فرخزاد علیه ازرمیدخت کودتا کرد و اسنادش در متن آمده است. راه مطالعه تاریخی بر همگان باز است. مطالعه ای مستند و مستدل. نه بر اساس حاشیه روی...

زن در دوران ساسانیان از حق ارث بردن مساوی با مرد بر خوردار بود حتی تحصیل کردن مارسپندان موبد ساسانی در قرن 4 گفته زن و فرزند خود را از دانش و هنر باز مدار تا غم و اندوه به تو راه نیاید ودر اینده پشیمان نشوی در دورانی که زنان هیچ ارزشی نداشتن و اعراب زن رو زنده به گور میکردن زنان ایران وضع خوبی داشتن تو کجای جهان در اون دوران زنان پادشاه میشدن که ایران رو مسخره میکنی همان گونه که نظام طبقاطی ساسانیان رو ایراد میگیرید در حالی در همان دوران درتمام جهان بود و برده داری هم وجود داشت ولی در ایران برده داری نه و در حالی که نضام طبقاطی تا سال ها بعد در جهان بود با همان زمان فرهنگ رو برسی کن نه با زمان حال رستم بر علیه ازرمیدخت کودتا کرد نه چون که زنه برای این که پدرش رو کشته بود تو متن اوردی برعلیه خسرو پرویز هم کودتا کرده پاسخ 4 رو ندادی جواب بده

یه سری حرف تو گوش این akk خوندن این ساده لوح هم باور کرده !! نشون به اون نشونی که اگه بهش بگم واسه حرفات سند دسته اولی بیار درمونده میشه ! اما من واسه ت سند دسته اولی میارم ! پس گوش کن و عقلت رو به کار بنداز و این قدر ساده لوح نباش تا این باستانگراها فکرت رو به بازی نگیرن ! دروغ تو ذات باستانگرایان هست.

در دین زرتشتی زن از نژاد اهریمن هست ! کتاب بندهشن نوشته فرنبغ دادگی رو بخون ! فکر نکنم تا حالا اسم این کتاب رو هم شنیده باشی ! اما ای دروغگوی کذاب ساده لوح ! گوش کن ! در اندرزنامه آذرباد مارسپندان نگفته که زن و فرزند رو از دانش و هنر بازمدار !!! در بند 13 اومده که زن و فرزند خویشتن جدا از فرهنگ مهل ! چقدر دروغ میگی تو ! فرهنگ به مجموعه ای از آداب و رسوم و رعایت هنجارها میگن ! که بدون کسب دانش آکادمیک هم ممکنه رخ بده ! آذرباد مارسپندان میگه نگذار زن و بچه ت بی فرهنگ بار بیان ! اون وقت شتو ترجمه میکنی به دانش و هنر ؟؟؟؟؟ اتفاقا در بند 11 همین اندرزنامه اومده که رازت رو به زنان نگو ! خوب به نظرت این توهین نیست ؟ همین آذرباد مارسپندان اگر به نظرت حجیت داره پس باید وندیداد رو معتبر بدنی !!! وندیداد همون کتابی هست که این شخص به خاطر اعتبارش خودش رو تا مرز کشتن به خطر انداخت ! این قدر برای وندیداد ارزش قایل بود ! میخای بهت بگم تو وندیداد چه چیزایی اومده ؟؟؟؟؟؟ چیزهایی که آدم عاقل با خوندنش از هرچی زرتشت و زرتشتیگری متنفر میشه و حال آدم به هم میخوره !

زن در ایران باستانت هیچ جایگاه خوبی نداشت. تو اوستا اومده که زنان رو چطوری باید شکنجه کرد. از تازیانه زدن تا ریختن خاکستر و ادرار گاو تو دهن زنان و زندونی کردن زن و... همه ش تو اوستا اومده ! ولی توی ساده لوح یه چیزی به خوردت دادن تو هم باور کردی ! درباه پادشاه شدن زن هم اولاً شاه شدن زنها در دین زرتشتی ممنوع هست. فقط دو تا از دخترهای خسروپرویز به نام آزرمیخدت و پوراندخت شاه شدن ک اون هم به خاطر این بود که تو دربار ساسانی همه پسران توسط خیسرو پرویز و شیرویه کشته شدن و بقیه هم فرار کردن. چون دربار بی مرد شده بود مجبور شدن دو تا زن رو شاه کنن ! که اون دو تا رو هم سریع سر به نیست کردن !!!!

هیچی بلد نیستی چرا حرف مفت میزنی همه جهان میدونن عدل و سخاوت و نیکویی زرتشت از هر پیامبر جنایتکار و امامی که در حال جنگ و تحمیل دین خود بودند بالاتر است غربی ها خود میگویند رفاه و معنویت و اسایشی که بر کشور ما میباشد بخاطر تعالیم زرتشت است شما ایران را با روم اشتباه گرفتید نه اینکه اسلام خیلی به ما کمک کرده وپیشرفت ما از امریکای چهارصدساله و اروپایی که همین دیروز بوجود امده بود و قبلا بربر وحشی بودند الان چی شدند ما با حکومت صفاریان و طاهریان و ال زیار و ال بویه و صفویه و قاجاریه خوارزمشاهیان و تیموریان باز صدرحمت به ترک های سلجوقی یه کاری کردند از هرکی بپرسی ایران را به همان باستان میشناسه شما نمیدونم اخوندید؟یا مسلمون افراطی شما میخواید هرطور فکر کنید زرتشت از همه برتر است نه اسلام که چپاول و غارتگری و تجاوز به زنان و زنده به گور کردن دختران(نمونه ای از احترام به زنان)و غارت مزارع و پول و ثروت و زجرکش کردن اسرا و اذیت و ازار ان و سوسمار و مارمولک خوری و جاهلیت

سعی میکنم درکت کنم ! تو به تاریکی و لجن و دروغ عادت کردی حالا اگه کسی بخاد بیارتت تو نور و حقیقت، معلومه که تحمل نمیکنی و اینجوری خودت رو کثیف میکنی !! درباره عدل و سخاوت زرتشت !!!!!! آره تو اعترافات موبدان زرتشتی اومده که زرتشت به مردم بنگ و حشیش میداد : www.adyannet.com/news/13780 عجب سخاوتی ! عدل زرتشت ! قتل عام میلیونها نفر از مردم خیون ! عجب عدالتی !! تحمیل و اجبار دین هم یکی از کارهای اصلی زرتشت بود ! هرکسی دینش رو قبول نمیکرد رو اعدام میکرد ! سندهاشو نگاه کن: http://www.adyannet.com/news/1227 رفاه و معنویت زرتشت ؟!!! میدونی زرتشت به دختر خودش هم تجاوز کرده بود ؟!!! این حرف من نیست ! حرف موبدان قدیم زرتشتی هست! اونچه زرتشت ب مردم یاد میداد رمالی بود! نه معنویت ! از ستیش گاو مقدس و گوساله طلایی تا معجون ادرار گاو و خاکستر که به مردم یاد میداد ! حتی استفاده از پر مرغ برای دور کردن شیطان !!! اینها کار رمالها هست ! کار زرتشت تو اوستا ! واسه همین اینها سند داریم. اگه خواهان شنیدن حرف حق هستی بگو تا کامل برات حرف بزنم. یه کم هم مطالعه کن ! تو قرآن تجاوزگری و زنده به گور کردن دخترها رو ممنوع کرده بود ! سنت زنده به گور کردن دخترها تو ایران باستان هم بود !! تجاوزگری هم سنت عرب جاهلی و ساسانیان و هخامنشیان بود. اسلام با این سنتهای غلط مبارزه کرد. بیشتر مطالعه کن و خودت رو مسخره دیگران نکن

حضرت محمد دینش را تحمیل میکرد و میگفت اسلام بیاورید یا بمیرید مجوسان اماما علی حسن و حسین بودند هی هی جنگ میکردند و خونریزی و جنایات وحشتناک تحمیل کردن بسیار بد دینشان و تحقیر ادیان غربی ها اعتراف کردند اسایش و رفاه و امنیت و معنویت ما حاصل از تعالیم زرتشته دانشمندان بزرگ جهانی افلاطون بطلمیوس سقراط ارسطو بقراط و...... و فرماندهان بزرگ جهان که از ترس اونا شلوار خیس میکنی مانند ناپلعون بناپارت اسکندر مقدونی ژولیوس سزار و سلسله های روم یونان مصر ایران عرب همه او را بی همتا میدانند و از دانایی او دانشمندان در تعجب ماندند نه مانند حضرت محمد که سواد را یه ثانیه ای اموخت و هیچ کاری انجام نداد و فقط گفت اسلام اسلام همه هم دشمنش هستن ولی زرتشت کسی از او بد نمیگه چه غربی امریکایی اروپایی ها سلسله های بزرگ فرماندهان و پادشاهان عالی رتبه موبدان دانشمندان اساطیر و پیامبران و مردم و انسان ها چه یهودی مسیحی بودایی زرتشتی و مسلمان عاشق او هستند بودای ها و زرتشتی ها که سر اطاعت به او خم میکنند یهودی ها که او را ستایش میکنند مسیحی ها که او را از مسیح بالاتر میدانند؟؟؟!!!دانشمندان که خود در تعجب و شگفتی ماندهاند و حتی دانشمندان و علمای معاصر از سخنان او استفاده میکننو پادشاهان بعد از ان که دیگر هیچ . غربی ها که از تعالیمش بهره میبرند و مورخان و باستانشناسان و کاوشگران و ایرانشناسان هم که متحیر مامده اند و همه جا او پیامبر صلح و دوستیه حالا امام و پیامبر حضرت محمد که تو یهود و مسیح و بودا و سنی و وهابی و صهیونیست و بزرگان جا باز نکرده اصلا او را نمیشناسند؟؟خخخ،مسلمانا هم فقط افراطی های متعصب بی فرهنگ هی میگن محمد محمد درحالی که خودشون نمیدونن کی هستش برا امام حسین میرن گل بازی توس رخودشون میزنن بچه های چهارساله را با چاقو برای اون امام سر میبرند واقعا چه پیامبر و امامایی داشتیم خونریز فقط زرتشت است پاکترین چهره جهان برو از هرکی بپرس همه نکته بدی پیدا نکردن فقط مسلممونای افراطی متعصب که ادم به حساب نمیاند از اون بد میگن

صفحه‌ها

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.