افزودن نظر جدید

یه سری حرف تو گوش این akk خوندن این ساده لوح هم باور کرده !! نشون به اون نشونی که اگه بهش بگم واسه حرفات سند دسته اولی بیار درمونده میشه ! اما من واسه ت سند دسته اولی میارم ! پس گوش کن و عقلت رو به کار بنداز و این قدر ساده لوح نباش تا این باستانگراها فکرت رو به بازی نگیرن ! دروغ تو ذات باستانگرایان هست.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.