افزودن نظر جدید

سلام و تشکر. بله همینطور است. لیکن برخی تلاش میکنند همه چیز ایران را به آریاییان کوچ نشین و مهاجر نسبت دهند. در حالیکه آریاییان از خود هیچ نداشتند. هرچه داشتند حاصل تلاش دیگران بود. تمدن شهر سوخته و جیرفت هر دو تمدنهایی ماقبل آریایی هستند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.