افزودن نظر جدید

شما طوری از منطق حرف میزنی! اونوقت میای خیلی جالب بعنوان یک ادم بی منطق امامان شیعه رو از عرب جدا میکنی! چون دین شما منطق رو ازتون گرفته.... جناب اینو بدون عمر برای امثال علی و حسن و حسین و هر عربی ارزش بالایی داشت! شما که اینقدر ادعای کتاب میکنی یعنی اینقدر از فهمیدن عربها عاجزی که بنا بر سفسطه دینی خودت داری خیلی بچگانه امامان مورد علاقه خودت! رو از دیگر سپاهیان اسلام جدا میکنی... اینو بدون : اگر این عمر وحشی نبود! نه امروز تو علی میشناختی! نه حسن و حسین و هر عرب دیگری ....... بله جنابعالی در جواب میگی که اسلام با زور وارد نشد و من امروز به عشق شیعه و... و.... این حرفها در عالم واقعیت در جبر تاریخ بی منطق... جدا کردن اعرابی جون عمر و علی و حسن و نقی و.. از همدیگه و ماله کشیدن و هی تقیه کردن واقعا خنده دار.... در حالی که همه میدونن درد اینها کلا "خلافت" بوده... اصلا سوال من اینه این کسانی که شما اونها رو از سمت خدا میدونی چه دلیلی داشت که اینقدر خون بریزند؟ مگه تبلیغ دین خدا با شمشیر و خلافت! بدست میاد؟ بز ارید کنار جناب.. عرب عرب است و فرقی ندارد.... عرب چه عرب شیعه چه سنی اصولا با ایران عزیز شما! با ارزشها و منافع ملی و تاریخی شما! بیگانه است جناب... اینقدر شیعه شیعه نکن.. همین شیعه از صدها عمر بیشتر به ایران و ایرانی و فرهنگ و تاریخش تاخته... همین شیعه ما رو امت عرب میدونه و ثروت و اینده این خاک متعلق به امت شیعه! در لبنان و...... شما اگه ایرانی میدونی خودت! پی بدون عرب و عرب دوست چیزی جز حقارت واسه ایرانی نداشته....
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.