افزودن نظر جدید

سلام. متن مستند به اسناد تاریخی است و دقیق و جزئی گزاره‌های تاریخی را کنار هم قرار داده است. هر حقیقتی که از دل تاریخ به دست آید، برای برخی ناگوار خواهد بود. با کلی‌گویی هم نمیتوان به مصاف اسناد تاریخی رفت. هر پژوهش تاریخی را میتوان با این عنوان که «یک تحلیل کینه توزانه است» ترور هویتی کرد (کاری که شما انجام میدهید)، پس بهتر است دقیق و روشن سخن بگویید و دلایل خود را به صورت شفاف مطرح کنید. ادامه دارد...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.