افزودن نظر جدید

و نیز محسن عزیز، منظور از رستم فرخزاد، پهلوان نامی ایران نیست. پهلوان نامدار ایران زمین، رستم دستان بود، نه رستم فرخزاد. لینک مرتبط: (رستم دستان، رهبر جریان ضد زرتشتی در سیستان: http://www.adyannet.com/news/1039)
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.