افزودن نظر جدید

اولاً از منطق حرف نزن که جماعت نژادپرست عاریاگرا از منطق چیزی نمیفهمه. آگه منطق داشته باشین اینقدر نژادپرستانه حرف نمی‌زنید. در ثانی هنوز از مسائل صدر اسلام و اختلاف عمر با اهل بیت چیزی نمیدونی!‌ بدون داشتن حداقل آگاهی داری نظر میدی! از جبر تاریخ هم حرف نزن!‌ که هم زبانی که بهش افتخار می‌کنی و هم ملیتت از جبر تاریخ نشأت گرفته. گفتی اگر عمر حمله نمی‌کرد ما علی (ع) رو نمی‌شناختیم؟!!! باز هم ضعف در آگاهی از تاریخ!‌ درباره آل شنسب تحقیق کن!همین برای تو کافیه که جوابت رو بگیری!‌ اما اصل سؤال! آینه که چرا جماعت نژادپرست عاریاگرا هیچ وقت از خیانت‌های پسر فرخزاد اعلام بیزاری نمیکنن؟!!!!! و خیلی دوست دارم بدونم چرا این جماعت دائم از جواب دادن فرار میکنن؟ و پشت عمر قایم میشن؟! ضمناً!شما جماعت عاریاگرای نژادپرست به حکم عقل کمتون هنوز نمیدونید که دفاع بیرون از مرزها کم هزینه از از دفاع در داخل خونه هست!!! خوب اصل ماجرا!‌ از رستم فرخزاد چه خبر؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.