افزودن نظر جدید

سامان عزیز، مگر منطق قران را قبول نداری که فرموده است جدل نکنید؟ چرا جدل می کنید؟ اگر جدل را قبول داری حالا من از تو می پرسم برفرض که ما حمله های هخامنشی و ساسانی را یکسر ظلم و تعدی بدانیم، آیا به این دلیل حمله های عرب به ایران موجه می شود؟؟؟ این سپاه عرب از کجا به انحطاط اخلاقی و اجتماعی کشور ایران پی برد؟ سازمان تشکیلاتی و اطلاعاتی داشتند؟نه برادر، در ابتدا بخشی از قبائل عرب با ایرانی ها نزدیک کویت امروزی درگیر شدند و چون دیدند که غنائم خوبی نصیبشون می شود ، قبائل بیشتری در جنگ شرکت کردند. تا اینکه پس از چند شکست اولیه موجی ایجاد شد که سپاهیان عرب برای فتح ایران لشکر کشی کنند و ایران عزیز اشغال شود. سوال بعدی من از تو اینست: آیا این سپاه عرب پس از انجام مأموریت الهی خویش(!!!) ایران را ترک کردند؟؟؟ یا اینکه دو سه قرن استعمار کردند و چاپیدند و اجداد و فرهنگ من و تو را تحقیر کردند؟؟؟ هم چنین دوست دارم به این سوال پاسخ دهی: تو که معتقدی عرب ها برای ادای مآموریت الهی خویش به ایران آمدند، آیا میدانی که ایرانی ها تا 100 سال بعد از ورود اسلام به ایران ، مسلمان نمی شدند و عده آنها کم بود؟؟؟؟؟؟ می دانی چرا؟ چون ایرانی هرگز جزیه ، زورگویی، تعصب نژادی، حقارت، رو قبول نمی کرد. به همین خاطر همیشه در مقابلشون قیام کردن و هرگز آنها را نپذیرفتند تا به شکر خدا و تدبیر دلاوری چون یعقوب از این کشور رفتند و باز هزار مرتبه خدا رو شکر که امروز من و تو به زبان فارسی می نویسم و گرنه باید نه تنها به عربی الان می نوشتیم بلکه نه ریشه ای بداریم و نه افتخاری! مثل ملت های عرب شده امروزی ...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.