افزودن نظر جدید

سلام من تاریخ راخوندم وقتی لشگری به مردم بیگنا گرگان سیستان استخر خراسان حمله میکند وحمام خون راه می اندازد چرا اسم لشگر را سپاه اسلام مینامند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.