افزودن نظر جدید

حضرت محمد دینش را تحمیل میکرد و میگفت اسلام بیاورید یا بمیرید مجوسان اماما علی حسن و حسین بودند هی هی جنگ میکردند و خونریزی و جنایات وحشتناک تحمیل کردن بسیار بد دینشان و تحقیر ادیان غربی ها اعتراف کردند اسایش و رفاه و امنیت و معنویت ما حاصل از تعالیم زرتشته دانشمندان بزرگ جهانی افلاطون بطلمیوس سقراط ارسطو بقراط و...... و فرماندهان بزرگ جهان که از ترس اونا شلوار خیس میکنی مانند ناپلعون بناپارت اسکندر مقدونی ژولیوس سزار و سلسله های روم یونان مصر ایران عرب همه او را بی همتا میدانند و از دانایی او دانشمندان در تعجب ماندند نه مانند حضرت محمد که سواد را یه ثانیه ای اموخت و هیچ کاری انجام نداد و فقط گفت اسلام اسلام همه هم دشمنش هستن ولی زرتشت کسی از او بد نمیگه چه غربی امریکایی اروپایی ها سلسله های بزرگ فرماندهان و پادشاهان عالی رتبه موبدان دانشمندان اساطیر و پیامبران و مردم و انسان ها چه یهودی مسیحی بودایی زرتشتی و مسلمان عاشق او هستند بودای ها و زرتشتی ها که سر اطاعت به او خم میکنند یهودی ها که او را ستایش میکنند مسیحی ها که او را از مسیح بالاتر میدانند؟؟؟!!!دانشمندان که خود در تعجب و شگفتی ماندهاند و حتی دانشمندان و علمای معاصر از سخنان او استفاده میکننو پادشاهان بعد از ان که دیگر هیچ . غربی ها که از تعالیمش بهره میبرند و مورخان و باستانشناسان و کاوشگران و ایرانشناسان هم که متحیر مامده اند و همه جا او پیامبر صلح و دوستیه حالا امام و پیامبر حضرت محمد که تو یهود و مسیح و بودا و سنی و وهابی و صهیونیست و بزرگان جا باز نکرده اصلا او را نمیشناسند؟؟خخخ،مسلمانا هم فقط افراطی های متعصب بی فرهنگ هی میگن محمد محمد درحالی که خودشون نمیدونن کی هستش برا امام حسین میرن گل بازی توس رخودشون میزنن بچه های چهارساله را با چاقو برای اون امام سر میبرند واقعا چه پیامبر و امامایی داشتیم خونریز فقط زرتشت است پاکترین چهره جهان برو از هرکی بپرس همه نکته بدی پیدا نکردن فقط مسلممونای افراطی متعصب که ادم به حساب نمیاند از اون بد میگن
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.