افزودن نظر جدید

زن در ایران باستانت هیچ جایگاه خوبی نداشت. تو اوستا اومده که زنان رو چطوری باید شکنجه کرد. از تازیانه زدن تا ریختن خاکستر و ادرار گاو تو دهن زنان و زندونی کردن زن و... همه ش تو اوستا اومده ! ولی توی ساده لوح یه چیزی به خوردت دادن تو هم باور کردی ! درباه پادشاه شدن زن هم اولاً شاه شدن زنها در دین زرتشتی ممنوع هست. فقط دو تا از دخترهای خسروپرویز به نام آزرمیخدت و پوراندخت شاه شدن ک اون هم به خاطر این بود که تو دربار ساسانی همه پسران توسط خیسرو پرویز و شیرویه کشته شدن و بقیه هم فرار کردن. چون دربار بی مرد شده بود مجبور شدن دو تا زن رو شاه کنن ! که اون دو تا رو هم سریع سر به نیست کردن !!!!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.