افزودن نظر جدید

عمر هم برای حضرت علی و پسراش ارزشی نداشت تاریخو تحربف نکن احمق
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.