افزودن نظر جدید

هیچی بلد نیستی چرا حرف مفت میزنی همه جهان میدونن عدل و سخاوت و نیکویی زرتشت از هر پیامبر جنایتکار و امامی که در حال جنگ و تحمیل دین خود بودند بالاتر است غربی ها خود میگویند رفاه و معنویت و اسایشی که بر کشور ما میباشد بخاطر تعالیم زرتشت است شما ایران را با روم اشتباه گرفتید نه اینکه اسلام خیلی به ما کمک کرده وپیشرفت ما از امریکای چهارصدساله و اروپایی که همین دیروز بوجود امده بود و قبلا بربر وحشی بودند الان چی شدند ما با حکومت صفاریان و طاهریان و ال زیار و ال بویه و صفویه و قاجاریه خوارزمشاهیان و تیموریان باز صدرحمت به ترک های سلجوقی یه کاری کردند از هرکی بپرسی ایران را به همان باستان میشناسه شما نمیدونم اخوندید؟یا مسلمون افراطی شما میخواید هرطور فکر کنید زرتشت از همه برتر است نه اسلام که چپاول و غارتگری و تجاوز به زنان و زنده به گور کردن دختران(نمونه ای از احترام به زنان)و غارت مزارع و پول و ثروت و زجرکش کردن اسرا و اذیت و ازار ان و سوسمار و مارمولک خوری و جاهلیت
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.