افزودن نظر جدید

سلام. اینکه بدعت کردند و به ایران حمله کردند را به فرض درست میپنداریم؛ اما دقت کنید که آیا حمله ایران هخامنشی و ساسانی به سرزمینهای دیگر هم بدعت بود ؟ آیا اطلاع دارید که در عصر ساسانیان بارها قبائل عرب (مجرم و غیرمجرم) به دست ساسانیان تحقیر و سرکوب شدند ؟ * اگر سپاه عرب در مقابل انحطاط اخلاقی و اجتماعی جامعه ساسانی احساس وظیفه کرد (که باید آنجا را از این انحطاط نجات دهم) و با این احساس به فتح ایران کمر همت گماشت آیا باز هم لایق توهین است؟ (این مورد ستاره دار حرف دل من نیست).
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.