رستم فرخزاد با ایران چه کرد ؟؟؟

  • 1393/02/08 - 12:39
این مقاله، مستنداتی درباره‌ی نقش «رستم فرخزاد» در به‌هم‌ریختگی اوضاع سیاسی-اجتماعی ایران، همزمان با حمله‌ی اعراب، ارائه می‌کند. نگارنده‌ی این نوشتار، نه با رستم فرخزاد و نه با هیچ کس دیگر کینه و دشمنی ندارد، هدف تنها بیان حقایقی است که کمتر شنیده می‌شود. به راستی، رستم فرخزاد چه نقشی در سقوط ساسانیان ایفاء کرد؟

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ جنگ قادسیه و نبردهای پیش و پس از آن، همواره محل گفتگو بوده است. در این زمینه هرچه بیشتر مطالعه و تحقیق می‌شود، نکاتی شگفت‌انگیزتر به دست می‌آید. از آن جمله بررسی ابعاد گوناگون شخصیت رستم فرخزاد (فرمانده ارتش ساسانیان در زمان حمله‌ی لشکریان عمر بن الخطاب به ایران) است. این مقاله، مستنداتی درباره‌ی نقش «رستم فرخزاد» در به‌هم‌ریختگی اوضاع سیاسی-اجتماعی ایران، همزمان با حمله‌ی اعراب، ارائه می‌کند. نگارنده‌ی این نوشتار، نه با رستم فرخزاد و نه با هیچ کس دیگر کینه و دشمنی ندارد، هدف تنها بیان حقایقی است که کمتر شنیده می‌شود.
یکی از مهم‌ترین و سنگین‌ترین ضرباتی که رستم فرخزاد بر پیکره‌ی ایرانِ ساسانی وارد نمود، کودتای وی علیه آزرمیدخت (ملکه‌ی وقت ساسانیان) بود. بدین صورت که رستم فرخزاد به خاطر مسائل شخصی، با ارتش تحت امر خود به تیسفون حمله کرده؛ آزرمیدخت را کور کرد و سپس او را کشت.[1] همین امر موجب بروز یک شکاف عمیق و جبران‌ناپذیر در جامعه‌ی ایرانی شد. چه اینکه آزرمیدخت در شش ماه حکومتش، توانست به بخشی از جامعه سر و سامان دهد. لیکن کودتای رستم فرخزاد علیه وی دقیقاً در زمانی رخ داد که اعراب به ایران حمله کرده بودند.[2] در حقیقت این اقدام خودخواهانه‌ی رستم فرخزاد موجب شد وضعیت کشور متشنج شده؛ جنگی داخلی رخ دهد.
از دیگر اقدامات خائنانه‌ی رستم فرخزاد، تنش‌های وی با فیروزان بود که در نهایت موجب شد جامعه‌ی ساسانی به طور کامل دچار ازهم‌گسیختگی شود. این دو نفر، فرماندهان ارتش ایران بودند که بر سر قدرت، با یکدیگر به نزاع پرداختند. آن هم در زمانی که ایران ساسانی در بدترین شرایط ممکن قرار داشت؛ در وضعیتی کاملاً شکننده، که بخشی زیادی از کشور به تصرف سپاهیان عربی درآمده بود. منابع متعدد تاریخی گویای این است که مردم ایران در ماجرای جنگ قادسیه، این دو فرمانده ارتش را بزرگترین مقصر در نابسامانی کشور می‌دانستند.[3] رفتارهای نابخردانه و ننگین رستم فرخزاد به اندازه‌ای شدید بود که در ماجرای جنگ قرقس (یکی از نبردهای سنگین میان سپاه عرب و ساسانیان)، پارسیان علیه او شوریدند و همین امر سبب شد که ارتش ساسانیان ضعیف‌تر گشته؛ جنگ داخلی تشدید گردید.[4]
دیگر نکته‌ی قابل توجه این است که در دین زرتشتی، زنان و دختران از نسل اهریمن شمرده می‌گردند [5]، لذا پادشاهی یک زن بر کشور، برای اشراف و بزرگان ساسانی، قابل تحمل نبود. لیکن چون در دربار ساسانیان هیچ شاهزاده‌ای از جنس مذکر نمانده بود، به اجبار و از سر ناچاری، پوراندخت (دختر خسرو پرویز) به پادشاهی رسید. اقدامات حیرت‌انگیز رستم فرخزاد در این زمینه هنگامی بود که وی‏ نزد پوراندخت (ملکه وقت ساسانیان) رفت. او از پوراندخت درخواست کرد تا تمامی «زنان» خسروپرویز را معرفی کند. پوراندخت چنین کرد. سپس رستم فرخزاد دستور داد تا زنان درباری (از جمله همسران خسروپرویز) را شکنجه کردند (!) تا اگر فرزند مذکّری دارند، اعلام کنند! در اثر این رفتار بی‌شرمانه‌ی رستم فرخزاد، پسرکی به نام یزدگرد سوم (که از ترس جانش مخفی شده بود) را یافتند و به زور بر تخت پادشاهی نشاندند! [6] و پوراندخت نیز به طرزی مشکوک از صفحه روزگار محو گردید. 
دیگر لکه‌ی سیاه که در کارنامه‌ی رستم فرخزاد دیده می‌شود، که حقیقتاً ضربه‌ای مهلک بر پیکره‌ی جامعه‌ی ساسانی بود، پیشگویی‌های وی مبنی بر پیروز شدن اعراب بر جامعه‌ی ساسانی بود. وی منجّم بود و از حرکت ستارگان، سرنوشت ساسانیان را دریافته بود که شکستی سنگین از سپاهیان عرب خواهند خورد.[7] لذا این پیشگویی وی موجب تضعیف روحیه‌ی بخش عظیمی از جامعه‌ی ساسانی شده بود. چنان‌که جمشید گرشاسب چوکسی (پژوهشگر زرتشتی) درباره‌ی نقش ادبیات پیشگویانه در تصرف ایران، می‌نویسد که رستم فرخزاد پس از بررسی اجرام فلکی و دریافتن این مسئله که اعراب در این نبرد پیروز می‌شوند، این مسئله را با مردم نیز در میان گذاشت! [8] البته نقش رستم فرخزاد در فروپاشی نظام حکومتی ساسانی، بسیار شدیدتر از این است. وی قبل از این حوادث نیز سپاهیان ایران را علیه خسرو پرویز شورانده بود. در حالی که می‌توانست بین قوای نظامی و سیاسی، صلح و دوستی برقرار کند، اما با حیله‌گری‌هایش موجب بروز اختلافات و درگیری بین قوای ایرانی شد. حکیم ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه می‌گوید که خسرو پرویز بر اثر یک اشتباه (یا حتی یک مسئله واقعی) بر بعضی سپاهیان خشم گرفت. آن گاه رستم فرخزاد را مأمور نمود تا سپاهیان را اخطار دهد. لیکن رستم فرخزاد به جای اینکه با نرمی مسئله را خاتمه دهد، سپاهیان را علیه خسرو پرویز تحریک و تهییج نمود.[9] چه اینکه خود از فرمان شاه سرپیچیده بود:

         كه پيچيده بد رستـــــم از شهــــــــريار            بجايى خود و تيــغ زن ده هـــزار [10]

وی به اندازه‌ای سخن‌چینی و نمامی نمود تا اینکه سپاهیان را علیه خسرو پرویز به شورش درآورد و کشور را به لبه‌ی پرتگاه رساند:

         بدَر بر همــــــى بود تا هــــر كســــــــــــى            همــى كـــرد زان آزمايـــــــــــش بســـــى‏
         همى ساخــت همــــواره تا آن سپـــــــــاه            بپيچيـــــــد يك سر زِفَـــرمان شـاه [11]

سپس كار را به جايى رسانید، كه شاه را بركنار كردند.[12] آنگاه شیرویه (پسر خسرو پرویز) به پادشاهی رسید، لیکن ایران سراسر جنگ داخلی، آشوب و شورش شده بود.[13] بی‌تردید قدرت‌طلبی‌ها و رفتارهای نامعقول رستم فرخزاد نقشی اساسی در سقط حکومت ساسانیان داشت. چنانکه وی خود نیز بر اندیشه‌ی ناثواب و طمع‌ورزی‌هایش اقرار نمود. چنان که شخصی به او گفت: «تو كه واقع حال [شکست خوردن ساسانیان از سپاه عرب] را مى‏‌دانى چرا اين كار [فرماندهی سپاه] را پذيرفتى؟» گفت: «از روى طمع و علاقه به رياست».[14] در نهایت نیز رستم فرخزاد، در نبرد به دست سعد بن ابی‌الوقاص کشته شد.[15]

پی‌نوشت :

[1]. آرتور كرستين‌سن، ايران در زمان ساسانيان، ترجمه: رشيد ياسمى،‏ انتشارات دنياى كتاب، تهران ۱۳۶۸، ‏ص 649-647
سر جان مالكوم، تاريخ كامل ايران‏، ترجمه: ميرزا اسماعيل حيرت‏، انتشارات افسون‏، تهران ۱۳۸۰، ج 1 ، ص 106
عباس قدیانى‏، فرهنگ جامع تاریخ ایران‏، انتشارات آرون‏، چاپ ششم، تهران‏، ج 1 ، ص 21
و از منابع کهن نیز بنگرید به :
تاريخ طبری، ترجمه ابو القاسم پاينده‏، انتشارات اساطير، تهران‏ ۱۳۷۵، ج‏ 2 ، ص 784
ابن مسكُـوَيه، تجارب الامم، ترجمه الف. امامى و ع. منزوى‏، ناشر: سروش / توس‏، تهران‏، ۱۳۶۹ / ۱۳۷۶، ج ‏1 ، ص 224 و ...
[2]. تاريخ طبري، همان، ج ‏ 4 ، ص 1592
[3]. ابن مسكُـوَيه، تجارب الامم، همان، ج‏ 1 ، ص 288     
[4]. تاريخ طبري، همان، ج‏ 4 ، ص 1601 ؛ ابن مسكُـوَيه، تجارب الامم، همان، ج ‏ 1 ، ص 281
[5]. بنگرید به مقاله «عقل زن در نگاه دين زرتشتی» و «برتری پسر بر دختر در دین زرتشتی»
[6]. ابن مسكُـوَيه، تجارب الامم، همان، ج‏1، ص: 289
[7]. شاهنامه فردوسی، بر اساس نسخه چاپ مسکو، ناشر: مؤسسه نور، تهران، ص 1343 ، بيت 48754 –48759
[8]. جمشید گرشاسب چوکسی، ستیز و سازش؛ مسلمانان غالب و زرتشتیان مغلوب، ترجمه نادر میرسعیدی، انتشارات ققنوس، تهران 1385، ص 74-75
[9]. شاهنامه فردوسی، بر اساس نسخه چاپ مسکو، ناشر: مؤسسه نور، تهران، ص  1314 ، در فهرست: "برگشتن سپاه ايران از خسرو و رها كردن شيرويه از بند" و ص 1316 بیت 47802-47804
[10]. شاهنامه فردوسی، بر اساس نسخه چاپ مسکو، ناشر: مؤسسه نور، تهران، ص 1317 ، بیت 47814
[11]. شاهنامه فردوسی، بر اساس نسخه چاپ مسکو، ناشر: مؤسسه نور، تهران، ص 1317 ، بيت 47819
[12]. شاهنامه فردوسی، بر اساس نسخه چاپ مسکو، ناشر: مؤسسه نور، تهران، ص 1317
[13]. شاهنامه فردوسی، بر اساس نسخه چاپ مسکو، ناشر: مؤسسه نور، تهران، ص 1317- 1319 
[14]. تاريخ طبری، همان، ج‏ 4 ، ص 1594-1593
[15]. شاهنامه فردوسی، بر اساس نسخه چاپ مسکو، ناشر: مؤسسه نور، تهران، ص  1349
 

برچسب‌ها: 
تولیدی

دیدگاه‌ها

والا مردمان شمال ایران که هر احمقی هم نگاه کنه میفهمه همون نژاد کاسپی و.... قومهای متعدد شمال و ایرانی اصیل موندن... فارسهای ایران هم که همون مردمان و اجداد ایرانی خودشون هستند... اصولا "قیافه و چهره ایرانی" و تفاوتش با کشورهای همسایه بخوبی نشون میده که ایرانیان همون مردمان بودن.. من اصلا بحث نژادی رو علاقه ای ندارم اما دوست گرامی موحد محض صرف فتح شدن یک کشور این نیست که تمام زنان و ماد ران و ناموس اون مردم تجاوز شده باشه!!!! بله ما اقوام عرب زبان و ترک زبان و ....داریم اما چه ربطی داره که بفرمایید ایرانی اصل وجود نداره؟؟؟ شماذ انگار از فلات ایران یا خبری ندارید یا درک و فهمی از سرزمین بزرگتون... اگه منظورت اینه که ایبران یک قوم نیستن و.. خب معلوم که نیستن! اما به غیر از عرب زبانها و ترکمن ها و... "کردها شمالیها فارسها و اذریها و لرها و .." اتفاقا کاملا ایرانی و از همون نسل مادها و فارسها و پارتها و اریایی هستند... این جوابیی که به همه ادمهای که بدون ذره ای فکر طوری حرف میزنن که انگار ناموس همه ایران بر باد رفته! خجالت بکشید نیروهای بیگانه تنها برای خراج گذاری و تیغ زدن اون کشورها رو فتح میکردن و اگه هم جنایت و تجاوزی میشد نه اینکه کل اون مردم منطقه رو نسل کشی کنن و بعد هی نسل خودشون بکارن و ..... این حرف شما واقعا خنده دار! چند قوم غیر ایرانی که در فلات ایران در زمان باستان نبودن بله در دوره ای از تاریخ وارد فلات ایران شدن اما باز هم میگم امروز هم در سراسر ایران همون نژاد ایرانی اصیل هستن از شمال گرفته تا کردها و لر و ....... شما قبول نداری به شعور خودت مربوط!

سلام گرامی، سخن موحد محض صحیح است. چیزی به نام نژاد خالص ایرانی وجود خارجی ندارد. سابقاً با سند و دلیل در این باره سخن گفته شد. اختلاط وسیع نژادی ایرانیان و قوم عرب [http://www.adyannet.com/news/13710] و [http://www.adyannet.com/news/15065]

شما اگه شرف داشتید نظرات من رو در مقایسه با زن در ایران باستان و زن در فرهنگ اعراب هزار و چهار صد سال پیش رو میگذاشتد! اما از اونجایی که یک فاشیست مذهبی مثل داعش! تحمل هیچ نظر مخالفی رو نداره بنابراین باید گفت تف به سایتت ارزش نگاه کردن هم نداره.... ببین اخوی! یه سایت دوزاری نمیتونه جلو هزاران کتاب که درباره ایران باستان و تو همین مملکت و تو فیسبوک و کتابهای ممنوعه و......نوشتن رو بگیره :) هر وقت تونستی این مزخرفات چاپ کنی! تو همین مملکتی که امروز دست امثال شماست اما جرات اینکارو ندارید! چون میدونی سیلی چپ و راست از جامعه فرهنگی نویسندگان تاریخدانان ایرانی میخوری بعد بیا زرررررر بزن پاینده ایران باستان کور باد چشمی که نتواند بیند تاریخ و فرهنگ اصیل و ازاده ایرانی را...

متأسفم برای این جامعه که همچین افرادی درش زندگی میکنن. یه عده "نفر" که ادعای آزادی بیان و تمدن و فرهنگشون گوش عالم رو کر کرده ولی موقع مطالعه زشتی های تاریخ - که جزوی از حقایق هست- فقط فحش میدن. ننگ بر نژادپرستان و کورش پرستان

زن در ایران باستان ؟!!!!!!!!!!! عزیز ! فکر کنم لینک رو اشتباه اومدی ! این مقاله درباره خیانتهای رستم فرخزاد هست و اینکه یک مشت کورش پرست متوهم دارند از فرخزاد خائن حمایت میکنند

بافرهنگ اعراب کار ندارم ولی زن در اسلام بسیار فرق داره وچون اسلام یه دین که به آخرت بیشتر از دنیا بها میده ارزشهارو بیشتر تو درستی و پاکی وپاکدامنی میبینه درضمن کل زنان ایران باستان و جمع کنی ارزششون به یه تارموی حضرت زهرا نمیرسه برو توه همین فیسبوک وکتابهای ممنوعه دروغ و کج فهمیارو باور کن ببینم به کجا میرسه انقدرم دم از فرهنگ وآزادگی نزن گه شماها اصلا ندارین

اونچیزی که خنده داره اتحاد "پانترکهای معلوم الحال تجزیه طلب" و مذهبیون بی منطقی که تنها اسلام! اون هم اسلام خودشون!!! رو بر کل دنیا قبول دارند... و برای امت پرست هم "نه وطن نه ایران" معنایی نداره.. فقط امت که مهمه امت شیعه یا سنی! ... و همونطور هم که امروز تمام روشنفکران بزرگ میهن دوست ایرانیان رو اگاه میکنند که ما ایرانی ها 2 دشمن بزرگ داخلی داریم: یکی تجزیه طلبان چون همین اوغلوی بدبخت که اونقدر حقیره که خودش رو از کمر چنگیز مغول میپنداره و اصلا شعور و سواد و فهمیدن تاریخ اذربایجان و اذری بودن رو نداره.. و دومی هم همین امت دوستان... این دو گروه دیگه خیلی وقت که دستشون رو شده اینها "هرگونه ملی گرایی ایرانی و حقایق مستدل تاریخی رو فاشیست! میدونن در حالی که خودشون از همه فاشیست تر هستند... بعدش هم میدونم که نظرمون رو نمیزاری چون طرز فکر شما همین که فقط مخالف خودتون رو بکوبید

باز هم متأسفم ! کسانی که فقط ادعای وطن پرستی دارن ولی سر در آخور دشمنان این مملکت دارن به جای بررسی و بحث درباره موضوع مقاله "خیانتهای رستم فرخزاد به ایران" و به جای برائت جستن از این خائن، میان حرفهای متفرقه و بی ربط میزنن ! تا یه جوری از زیر بار پاسخگویی شونه خالی کنن ! فرار از جواب گویی ، مثل فحش دادن جزوی از آداب و رسوم فرزندان خویدوده هست

شما خودتونم هم خیلی بی منطقید عقیده ی ما از شما درسته وواقعا نژاد پرستید

خواهش دارم هموطنان درباره گفتار ديدگاه خود را بنويسند. با سخنان پراكنده گفتن هيچ گاه هيچ چيز روشن نشده و نميشود ***

رستم فرخزاد شهید راه ایران عرب ها در شمال شکست خوردن و به درک رفتن ایرانی ها از بقیه برترن فردوسی هم از رستم فرخزاد خوشش میومد مخالفین رستم که معلومه برای چی بهش توهین میکنن

رستم فرخزاد شهيد راه وطن ؟! كسی كه با بی تدبيري و اشتباهات مكرر و قدرت طلبی باعث ريخته شدن خون ايرانيان بسياری شد... شما به او ميگوييد شهيد راه وطن ؟ نام شهيد را به تمسخر نگيريد لطفا

بحث داشتم تو تلگرام از نوشته شما استفاده كردم ممنون. يه نفر اسمشو گذاشته بود رستم فرخزاد و ازش دفاع ميكرد كه نقدش كردم ممنوووون

مرگ بر اعرابی که با خون و خونریزی اسلام را گسترش دادند

ومرگ بر همه ی دشمنای اسلام

مرگ بر تو اسلام و اعراب به امید اهورا مزدا یک روز اسلام را به عربستان باز می گردانیم

به عنوان يك عرب از عشاير عرب خوزستان به تو هشدار ميدهم كه توهينت بي پاسخ نميماند. منتظر باش. سيلي در مقابل سيلي

ناشناس ۱۳۹۴/۶/۲۳ - ۱۴:۰۶ حرفت مثل کسیه که داره تو یک چاه فاضلاب میافته و میخاد هرکی دور و ورشه رو با خودش بکشه پایین ! کور خوندی ! فقط یک مشت اوباش فرزندان ازدواج با محارم در اون مسیر باهات همراه هستن ! و همراهت سقوط میکنن !!!

درود بر ذات تو و مادری که تو رو آفرید. درود بر ذات آریایی تو

یعنی تا حالا تو زندگیم.اینقدر مزخرف نخونزه بودم. در ضمن اقایی که میگی از این زرتشتیها همه چیز برمیاد. شما با اون اع اب کثیف و اون مذهب تازیتون ای کلش بی خیال بهشت بردن عریاییها میشدید. عیبی نداره, بزارین ما تو جهل خودمون بسوزیم. لااقل عین ادم زندگی میکنیم , نه مثل کلاغ.

مذهب ما تازی نیست شما الان کجا مثل آدم زندگی میکنید انشالله برید جهنم بعد من دیدم منبع این مطلب تاریخ طبریه نمیگم درسته ویانه ولی چطور تو مطالب دیگش که در زمینه ی حمله ی اعراب یا علیه اسلامه همه ی حرفاشو قبول دارین وبهش استناد میکنید کلاغ به شما شرف داره

واقعاً که!‌ حتی یک جمله در نقد منطقی مقاله ننوشتید و فقط رو به جلو فرار می‌کنید! شعار نژادپرستانه علیه عربها هم می‌دید! مذهب تازی؟ منظورت اسلامه؟‌ متأسفم که اینجور توهین می‌کنی و البته این توهینت بی جواب نمیمونه و نتیجه ش رو می‌بینی. من فقط برای تو دعای خیر می‌کنم که عاقبت به خیر بشی و در حال تعصب و نژادپرستی زندگی نکنی. شما فردوسی رو قبول دارید؟ اگرقبولش دارید پس به اسلام توهین نکنید. چون فردوسی خاکسار درگاه قرآن و پیامبر و اهل بیت بود. اگر قبولش دارید و اون رو الگو میدونید پس باید به حال خودتون متأسف باشید. بزرگ‌ترین مفاخر ادبی و عرفانی ایران خاکسار درگاه قرآن بودند. حالا شما توهین کنید. چون چیزی از اسلام کم نمیشه. و فقط خودتون رو ضایع می‌کنید.

فرشید جان بهتره بدونی بر اساس آیین زرتشت پاک، کلاغ و کرکس و لاشخور مخلوقات اهورامزدا هستند (برخلاف مورچه و لاک پشت) که مخلوق اهریمن هستن و کشتنشون کردار نیک هست. بگذریم! الان به نظر تو رستم فرخزاد با این کارهاش مثل آدم رفتار می‌کرد؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! یا به نظرت انوشیروان در قتل عام ده‌ها هزار مزدکی مثل آدم رفتار می‌کرد؟!!!!!!!!!!!!!!! یا قتل عام مردم اوپیس و با خاک یکسان شدن شهرشون به دست کورش (بنده مردوک بزرگ) رفتار انسان گونه هست؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! جمع کن! حرفی نزن که عاقلان به عدم سلامت ذهنت گواهی بدن!!! به اميد آزادی آذربايجان از چنگال ستمگر وحوش پان فارس كورش پرست خونخوار

دقت کردین مسلمونا هر موقع کم میارن یا فحش میدن یا میجنگن

یک مسلمان هیچ وقت در منطق کم نمیاره. همیشه این باستانگراها هستند که فحش میدن و بارها ثابت کردند که تروریستهای مجازی هستند و اگر در دنیای حقیقی هم قدرت پیدا کنند روی همه بدنامان رو سفید می‌کنند. نمونه ش قتل عام مردم اوپیس به دست کورش و قتل عام مزدکان به دست انوشیروان و قتل عام خیونان به دست زرتشت و گشتاسپ. فحش دادن كار روز و شب باستان پرستها هست !!

برتری اسلام بر زرتشتیگری فقط در شمشیر نبود. بلکه در روشنی دانش نیز بود. (زرینکوب) و هنوز هم همينطور هست. فحش و توهين و حاشيه روی رفتار اول و آخر باستانگراها هست