افزودن نظر جدید

عرب یعنی ندای هرزگی ها عرب یعنی وفور بردگی ها عرب یعنی که خون و کشت و کشتار عرب یعنی وحشی تر ز کفتار عرب یعنی شکستی در نهاوند عرب یعنی خدا را کرده در بند عرب یعنی که اعدام بهاران عرب یعنی که تاج و تخت ویران ای نادون.تو درحدی نیستی که خودتو یک ایرانی بدونی.اگر مولای تو علیست برو و تو عراق زندگی کن.این خاک برای کوروشه. اگر کوروش قاتل بود.تمامی افرادی که تو مولای خود میدونی جانی بودن.برو و مطالعه کن و ببین.اگر علی فرمانروای قلب تو و مسلموناست.کوروش فرمانروای قلب یک دنیاست.شما با عقل کوچکتون اینارو نمیتونید درک کنید.حالا بشینید و در نادانی خودتون زندگی کنین و بقیه رو نادان بدونید.ادمین سایت کاملا موضع شما مشخصه لازم نیست ثابتش کنی.فقط بجای صحبت از فرخزاد درباره تخصصات خودتون که چیزی حول سوسمارخوری و... هست صحبت کنید.باسپاس. جهان میگذره...ابلهان شکست میخورند و اون موقع موقع شادی انسان های عاقله.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.