افزودن نظر جدید

زن در ایران باستان ؟!!!!!!!!!!! عزیز ! فکر کنم لینک رو اشتباه اومدی ! این مقاله درباره خیانتهای رستم فرخزاد هست و اینکه یک مشت کورش پرست متوهم دارند از فرخزاد خائن حمایت میکنند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.