رستم فرخزاد با ایران چه کرد ؟؟؟

  • 1393/02/08 - 12:39
این مقاله، مستنداتی درباره‌ی نقش «رستم فرخزاد» در به‌هم‌ریختگی اوضاع سیاسی-اجتماعی ایران، همزمان با حمله‌ی اعراب، ارائه می‌کند. نگارنده‌ی این نوشتار، نه با رستم فرخزاد و نه با هیچ کس دیگر کینه و دشمنی ندارد، هدف تنها بیان حقایقی است که کمتر شنیده می‌شود. به راستی، رستم فرخزاد چه نقشی در سقوط ساسانیان ایفاء کرد؟

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ جنگ قادسیه و نبردهای پیش و پس از آن، همواره محل گفتگو بوده است. در این زمینه هرچه بیشتر مطالعه و تحقیق می‌شود، نکاتی شگفت‌انگیزتر به دست می‌آید. از آن جمله بررسی ابعاد گوناگون شخصیت رستم فرخزاد (فرمانده ارتش ساسانیان در زمان حمله‌ی لشکریان عمر بن الخطاب به ایران) است. این مقاله، مستنداتی درباره‌ی نقش «رستم فرخزاد» در به‌هم‌ریختگی اوضاع سیاسی-اجتماعی ایران، همزمان با حمله‌ی اعراب، ارائه می‌کند. نگارنده‌ی این نوشتار، نه با رستم فرخزاد و نه با هیچ کس دیگر کینه و دشمنی ندارد، هدف تنها بیان حقایقی است که کمتر شنیده می‌شود.
یکی از مهم‌ترین و سنگین‌ترین ضرباتی که رستم فرخزاد بر پیکره‌ی ایرانِ ساسانی وارد نمود، کودتای وی علیه آزرمیدخت (ملکه‌ی وقت ساسانیان) بود. بدین صورت که رستم فرخزاد به خاطر مسائل شخصی، با ارتش تحت امر خود به تیسفون حمله کرده؛ آزرمیدخت را کور کرد و سپس او را کشت.[1] همین امر موجب بروز یک شکاف عمیق و جبران‌ناپذیر در جامعه‌ی ایرانی شد. چه اینکه آزرمیدخت در شش ماه حکومتش، توانست به بخشی از جامعه سر و سامان دهد. لیکن کودتای رستم فرخزاد علیه وی دقیقاً در زمانی رخ داد که اعراب به ایران حمله کرده بودند.[2] در حقیقت این اقدام خودخواهانه‌ی رستم فرخزاد موجب شد وضعیت کشور متشنج شده؛ جنگی داخلی رخ دهد.
از دیگر اقدامات خائنانه‌ی رستم فرخزاد، تنش‌های وی با فیروزان بود که در نهایت موجب شد جامعه‌ی ساسانی به طور کامل دچار ازهم‌گسیختگی شود. این دو نفر، فرماندهان ارتش ایران بودند که بر سر قدرت، با یکدیگر به نزاع پرداختند. آن هم در زمانی که ایران ساسانی در بدترین شرایط ممکن قرار داشت؛ در وضعیتی کاملاً شکننده، که بخشی زیادی از کشور به تصرف سپاهیان عربی درآمده بود. منابع متعدد تاریخی گویای این است که مردم ایران در ماجرای جنگ قادسیه، این دو فرمانده ارتش را بزرگترین مقصر در نابسامانی کشور می‌دانستند.[3] رفتارهای نابخردانه و ننگین رستم فرخزاد به اندازه‌ای شدید بود که در ماجرای جنگ قرقس (یکی از نبردهای سنگین میان سپاه عرب و ساسانیان)، پارسیان علیه او شوریدند و همین امر سبب شد که ارتش ساسانیان ضعیف‌تر گشته؛ جنگ داخلی تشدید گردید.[4]
دیگر نکته‌ی قابل توجه این است که در دین زرتشتی، زنان و دختران از نسل اهریمن شمرده می‌گردند [5]، لذا پادشاهی یک زن بر کشور، برای اشراف و بزرگان ساسانی، قابل تحمل نبود. لیکن چون در دربار ساسانیان هیچ شاهزاده‌ای از جنس مذکر نمانده بود، به اجبار و از سر ناچاری، پوراندخت (دختر خسرو پرویز) به پادشاهی رسید. اقدامات حیرت‌انگیز رستم فرخزاد در این زمینه هنگامی بود که وی‏ نزد پوراندخت (ملکه وقت ساسانیان) رفت. او از پوراندخت درخواست کرد تا تمامی «زنان» خسروپرویز را معرفی کند. پوراندخت چنین کرد. سپس رستم فرخزاد دستور داد تا زنان درباری (از جمله همسران خسروپرویز) را شکنجه کردند (!) تا اگر فرزند مذکّری دارند، اعلام کنند! در اثر این رفتار بی‌شرمانه‌ی رستم فرخزاد، پسرکی به نام یزدگرد سوم (که از ترس جانش مخفی شده بود) را یافتند و به زور بر تخت پادشاهی نشاندند! [6] و پوراندخت نیز به طرزی مشکوک از صفحه روزگار محو گردید. 
دیگر لکه‌ی سیاه که در کارنامه‌ی رستم فرخزاد دیده می‌شود، که حقیقتاً ضربه‌ای مهلک بر پیکره‌ی جامعه‌ی ساسانی بود، پیشگویی‌های وی مبنی بر پیروز شدن اعراب بر جامعه‌ی ساسانی بود. وی منجّم بود و از حرکت ستارگان، سرنوشت ساسانیان را دریافته بود که شکستی سنگین از سپاهیان عرب خواهند خورد.[7] لذا این پیشگویی وی موجب تضعیف روحیه‌ی بخش عظیمی از جامعه‌ی ساسانی شده بود. چنان‌که جمشید گرشاسب چوکسی (پژوهشگر زرتشتی) درباره‌ی نقش ادبیات پیشگویانه در تصرف ایران، می‌نویسد که رستم فرخزاد پس از بررسی اجرام فلکی و دریافتن این مسئله که اعراب در این نبرد پیروز می‌شوند، این مسئله را با مردم نیز در میان گذاشت! [8] البته نقش رستم فرخزاد در فروپاشی نظام حکومتی ساسانی، بسیار شدیدتر از این است. وی قبل از این حوادث نیز سپاهیان ایران را علیه خسرو پرویز شورانده بود. در حالی که می‌توانست بین قوای نظامی و سیاسی، صلح و دوستی برقرار کند، اما با حیله‌گری‌هایش موجب بروز اختلافات و درگیری بین قوای ایرانی شد. حکیم ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه می‌گوید که خسرو پرویز بر اثر یک اشتباه (یا حتی یک مسئله واقعی) بر بعضی سپاهیان خشم گرفت. آن گاه رستم فرخزاد را مأمور نمود تا سپاهیان را اخطار دهد. لیکن رستم فرخزاد به جای اینکه با نرمی مسئله را خاتمه دهد، سپاهیان را علیه خسرو پرویز تحریک و تهییج نمود.[9] چه اینکه خود از فرمان شاه سرپیچیده بود:

         كه پيچيده بد رستـــــم از شهــــــــريار            بجايى خود و تيــغ زن ده هـــزار [10]

وی به اندازه‌ای سخن‌چینی و نمامی نمود تا اینکه سپاهیان را علیه خسرو پرویز به شورش درآورد و کشور را به لبه‌ی پرتگاه رساند:

         بدَر بر همــــــى بود تا هــــر كســــــــــــى            همــى كـــرد زان آزمايـــــــــــش بســـــى‏
         همى ساخــت همــــواره تا آن سپـــــــــاه            بپيچيـــــــد يك سر زِفَـــرمان شـاه [11]

سپس كار را به جايى رسانید، كه شاه را بركنار كردند.[12] آنگاه شیرویه (پسر خسرو پرویز) به پادشاهی رسید، لیکن ایران سراسر جنگ داخلی، آشوب و شورش شده بود.[13] بی‌تردید قدرت‌طلبی‌ها و رفتارهای نامعقول رستم فرخزاد نقشی اساسی در سقط حکومت ساسانیان داشت. چنانکه وی خود نیز بر اندیشه‌ی ناثواب و طمع‌ورزی‌هایش اقرار نمود. چنان که شخصی به او گفت: «تو كه واقع حال [شکست خوردن ساسانیان از سپاه عرب] را مى‏‌دانى چرا اين كار [فرماندهی سپاه] را پذيرفتى؟» گفت: «از روى طمع و علاقه به رياست».[14] در نهایت نیز رستم فرخزاد، در نبرد به دست سعد بن ابی‌الوقاص کشته شد.[15]

پی‌نوشت :

[1]. آرتور كرستين‌سن، ايران در زمان ساسانيان، ترجمه: رشيد ياسمى،‏ انتشارات دنياى كتاب، تهران ۱۳۶۸، ‏ص 649-647
سر جان مالكوم، تاريخ كامل ايران‏، ترجمه: ميرزا اسماعيل حيرت‏، انتشارات افسون‏، تهران ۱۳۸۰، ج 1 ، ص 106
عباس قدیانى‏، فرهنگ جامع تاریخ ایران‏، انتشارات آرون‏، چاپ ششم، تهران‏، ج 1 ، ص 21
و از منابع کهن نیز بنگرید به :
تاريخ طبری، ترجمه ابو القاسم پاينده‏، انتشارات اساطير، تهران‏ ۱۳۷۵، ج‏ 2 ، ص 784
ابن مسكُـوَيه، تجارب الامم، ترجمه الف. امامى و ع. منزوى‏، ناشر: سروش / توس‏، تهران‏، ۱۳۶۹ / ۱۳۷۶، ج ‏1 ، ص 224 و ...
[2]. تاريخ طبري، همان، ج ‏ 4 ، ص 1592
[3]. ابن مسكُـوَيه، تجارب الامم، همان، ج‏ 1 ، ص 288     
[4]. تاريخ طبري، همان، ج‏ 4 ، ص 1601 ؛ ابن مسكُـوَيه، تجارب الامم، همان، ج ‏ 1 ، ص 281
[5]. بنگرید به مقاله «عقل زن در نگاه دين زرتشتی» و «برتری پسر بر دختر در دین زرتشتی»
[6]. ابن مسكُـوَيه، تجارب الامم، همان، ج‏1، ص: 289
[7]. شاهنامه فردوسی، بر اساس نسخه چاپ مسکو، ناشر: مؤسسه نور، تهران، ص 1343 ، بيت 48754 –48759
[8]. جمشید گرشاسب چوکسی، ستیز و سازش؛ مسلمانان غالب و زرتشتیان مغلوب، ترجمه نادر میرسعیدی، انتشارات ققنوس، تهران 1385، ص 74-75
[9]. شاهنامه فردوسی، بر اساس نسخه چاپ مسکو، ناشر: مؤسسه نور، تهران، ص  1314 ، در فهرست: "برگشتن سپاه ايران از خسرو و رها كردن شيرويه از بند" و ص 1316 بیت 47802-47804
[10]. شاهنامه فردوسی، بر اساس نسخه چاپ مسکو، ناشر: مؤسسه نور، تهران، ص 1317 ، بیت 47814
[11]. شاهنامه فردوسی، بر اساس نسخه چاپ مسکو، ناشر: مؤسسه نور، تهران، ص 1317 ، بيت 47819
[12]. شاهنامه فردوسی، بر اساس نسخه چاپ مسکو، ناشر: مؤسسه نور، تهران، ص 1317
[13]. شاهنامه فردوسی، بر اساس نسخه چاپ مسکو، ناشر: مؤسسه نور، تهران، ص 1317- 1319 
[14]. تاريخ طبری، همان، ج‏ 4 ، ص 1594-1593
[15]. شاهنامه فردوسی، بر اساس نسخه چاپ مسکو، ناشر: مؤسسه نور، تهران، ص  1349
 

برچسب‌ها: 
تولیدی

دیدگاه‌ها

برخلاف توهمات شما که ناشی از مصرف بنگ ناب عاریایی است دانشمندان نظرشون با شما خیلی فرق میکنه ! آدم عاقل به نظر افراد عهاقل توجه میکنه نه عرعر یک رأس شکافته سم ! احسان یارشاطر بنیانگذار مرکز مطالعات ایرانشناسی و استاد بازنشسته مطالعات ایرانی در دانشگاه کلمبیا نیویورک مؤسس و سَرویراستار دانشنامه بزرگ ایرانیکا (Encyclopædia Iranica) میگه: «شکست نظامی ساسانیان، هر چند دین زرتشتی را به زوال برد، اما برای ایرانیان (مردم ایران) آزادی به ارمغان آورد، تا دیگر تحت سلطه ظالمانه اجتماعی و مذهبی اواخر دوران ساسانی نباشند. این مسأله نیروی خلاقه آن‌ها را بر انگیخت. روشنفکران نخبه ایرانی خودشان را وقف اسلام و زبان عربی کردند و به شکل گرفتن و گسترش تمدن جهانی اسلام کمک نمودند. با وجود اینکه هیچ عنصری به مانند مذهب در جهان اسلام در متّحد نمودن مسلمانان موثر نبود، ولی مبالغه آمیز نیست اگر گفته شود ایرانیان سلسله جنبان توسعه تمدن اسلامی بودند» سند: The Persian presence in the Islamic world, p. 90 (Chapter 1, By Ehsan Yarshater), editted by Richard G. Hovannisian and Georges Sabagh

عرب یعنی ندای هرزگی ها عرب یعنی وفور بردگی ها عرب یعنی که خون و کشت و کشتار عرب یعنی وحشی تر ز کفتار عرب یعنی شکستی در نهاوند عرب یعنی خدا را کرده در بند عرب یعنی که اعدام بهاران عرب یعنی که تاج و تخت ویران ای نادون.تو درحدی نیستی که خودتو یک ایرانی بدونی.اگر مولای تو علیست برو و تو عراق زندگی کن.این خاک برای کوروشه. اگر کوروش قاتل بود.تمامی افرادی که تو مولای خود میدونی جانی بودن.برو و مطالعه کن و ببین.اگر علی فرمانروای قلب تو و مسلموناست.کوروش فرمانروای قلب یک دنیاست.شما با عقل کوچکتون اینارو نمیتونید درک کنید.حالا بشینید و در نادانی خودتون زندگی کنین و بقیه رو نادان بدونید.ادمین سایت کاملا موضع شما مشخصه لازم نیست ثابتش کنی.فقط بجای صحبت از فرخزاد درباره تخصصات خودتون که چیزی حول سوسمارخوری و... هست صحبت کنید.باسپاس. جهان میگذره...ابلهان شکست میخورند و اون موقع موقع شادی انسان های عاقله.

خجالت نمیکشی تو روز روشن دروغ میگی نژاد پرست نادون مولای ما علی هستش وهمه جا متعلق به اونه چون ماها معتقدیم صاحب اصلی جهان و همه چی خداونده واین بزرگواران برگزیده و حجتهای خدا در روی زمینند واز هرکسی بیشتر صاحب این آب وخاکن توهم در حدی نیستی کسی رو از کشورش بیرون کنی همچین حقی نداری بعدشم درباره ی کوروش اغراق نکن فرمانروای قلب دنیا یعنی همه ی مردم دنیا قبولش داشته باشن که اینطور نیست تعداد کسانی که قبولش دارن شاید 1دهم تعداد کل مسلمونا باشه که نام بردی تازه حضرت علی فرمانروای قلب عالم ملکوت و فرشتگانه تو خودت که اصلا عقل نداری ونادون ابلهی سوسمارخورم خودتی بی عقل

خجالت نمیکشی تو روز روشن دروغ میگی نژاد پرست نادون مولای ما علی هستش وهمه جا متعلق به اونه چون ماها معتقدیم صاحب اصلی جهان و همه چی خداونده واین بزرگواران برگزیده و حجتهای خدا در روی زمینند واز هرکسی بیشتر صاحب این آب وخاکن توهم در حدی نیستی کسی رو از کشورش بیرون کنی همچین حقی نداری بعدشم درباره ی کوروش اغراق نکن فرمانروای قلب دنیا یعنی همه ی مردم دنیا قبولش داشته باشن که اینطور نیست تعداد کسانی که قبولش دارن شاید 1دهم تعداد کل مسلمونا باشه که نام بردی تازه حضرت علی فرمانروای قلب عالم ملکوت و فرشتگانه تو خودت که اصلا عقل نداری ونادون ابلهی سوسمارخورم خودتی بی عقل

آنچه در متن مقاله آمده، گفتاری تاریخی، علمی و مستدل بود که اسناد لازم ارایه شد. لیکن پاسخ مخالفین، چیزی جز فحاشی، عبارات سخیف، و اشعار نژادپرستانه نبود. بسی جای تأسف دارد.

رستم فرخزاد اگه دنبال قدرزت بود یزدگرد رو بر تخت نمیشناند... از مردانگی فرخزاد در شاهنامه بسیار امده که چطور مقابل سپاه مسلمانان وحشی ایستاد... اون یک ایرانی باشرف بود نه مثل تو "ادم بی بته امت پرور" که از فرط نفرتت به ایران و ایرانی و مغز داعشی و طالبانی اما در نوع شیعی! خودت داری خیلی موذیانه قهرمانان ایران باستان زیر سوال میبری.... البته ما از امثال شما متحجرین متعفن انتظاری بیش از این نداریم! "تقیه گری" رذالت میهن فروشی "امت پرستی" جزیی از وجود شما بی وطنان هستش... ارزشهای ننگین شما کاسه لیسان که اینطور قصد تخریب سرزمین مادری خودتون دارید جز با تحریف و زور و تحقیر و سرکوب و تقیه و دروغ بدست نمیاد! لعنت بر اون موجودات کثیفی که اینگونه رذالت خودشون نشان میدن... مشتی داعشی که مغز بیمارشون هنوز در همون اعراب هزار و چهارصد سال پیش رشد نکرده... جالب اینجاست شما حتی به خودتون هم رحم نمیکند! مسلک هزار فرقه شما با خودتون جنگ ذداخلی و عقیدتی دارید.... اما یک ایرانی باشرف همچون کوروش و رستم فرخزاد و اریو برزن رو داره و جز به ایران و ایرانی نمی اندیشه... لعنت بر اندیشه لجن های ضد ایرانی...

شماهم یه نوع داعشی هستید منتها از نوع نژاد پرستاش موجود کثیف خودتی مسلک ما یه راه وروش داره گمراهان فرقه های مختلف درست کردن تقصیر دین چیه لعنت بر نژاد پرستان ولجن های دشمن مقدسات

فحاشی!!! اقای سامان این شمایی هموطن گرامی! معذرت میخوام که کلمه هموطن اوردم! چون بدون توهین "امت پرست" وطن نداره! غیر از اینه؟ امت دوست براش فقط دینش مهم و با تمام عالم و ادمک و حتی مسلمانان فرقه های دیگه سر جنگ داره! برای "امت پرست مذهبی" اصلا وطن معنایی نداره.... مطمعنا فردی که دفاع از ارزشهای ملی رو نژادپرستی خطاب میکنه دقیقا داره همون سفسطه ای رو میکنه که پانترکها و پانعربها و تجزیه طلبها بکار میبرن.... ایران دوستان عزیز توجه کنید که سرزمین اجدادی ما ارزشهای ملی و تاریخی ما 2 دشمن داخلی داره : 1 تجزیه طلبان پانترک و... معلوم الحال! 2 همین امت پرستانی که براشون یمنی و لبنانی و.... از اینده ایران از اینده تمام کودکان این خاک مهمتره... شما در این دو دسته چیزی جز همین نوع سفسطه گریها دروغهای تاریخی و وصله چسباندن ها نمیبینید... اینها خودشون میگن! افتخار میکنن! که برای پیشبرد عقاید فاشیستی مذهبی خودشون "تقیه گری" و دروغگویی و رذالت یک امر مقدس... دیگه خودتون پیدا کنید ریشه تمام این حرفهای که جماعت امت دوست بی وطن بیرون میاد

عملکرد مسلمون نماها ربطی به اسلام نداره انقدرم چرت نگو حرف بی اساس نزن شما واقعا نژاد پرستید وقدرت پیدا کنید بدتر ازهمه میشین

شما زمین و زمان به هم میدوزی! نظریات بدور از مدرک خودت رو میاری جای مستدلات تاریخی!!!! که زن در ایران باستان فلان بود و.... میگی :نقش زن در ایران باستان در مقالات گذاشته شده! که انگار اون مقالات از کجا اومده :)) من اصلا کاری به زرتشت و هیچ دینی ندارم فقط اینو میدونم "زن در ایران باستان" ایا به بالاترین مقام یعنی به مقام شاهی رسید یا نه؟؟ به هر دلیل مزخرفی که میاری به هر حال ایا شاه شد یا نه؟؟ ایا زن در ایران بعنوان سپهسالارهای جنگهای مختلف انتخاب شد یا نه؟؟؟ دیگه اخه ادم بی منطق اینا که حرف ما نیست که دروغ باشه! اینو بدون مدارک که تاریخنویسانی چون هرودوت و گزنفون و کتزیاس و...که ایرانی نبودن! هم نوشتند از نظریه های سراسر بی منطق و به قصد تخریب شما با ارزرش تر هست یا نه؟؟! ایا اونقدر شرافت دارید که بپذیرید هزاران "لوح خشتی" بدست امده از تخت جمشید چه نوشته شده درباره حقوق زن در ایران باستان؟؟ اونقدر شرف دارید که اینها رو ببینید؟ اینها نژادپرستی! خود بزرگ بینی! و نگاه ملی گرایانه نیست! بلکه اینها مدارکی از تاریخنویسان باستان اینها مدارکی از هزاران هزار لوحههای خشتی که ارزش قانونی داشت اونزمان... اما برسیم به نقش زنان عرب در مدارک موجود دوست گرامی چه نیازی هست به سفسطه گری و داستان اوردن مثل این مزخرفات درباره رستم فرخزاد و بزرگان تاریخ ایرانزمین و هر چه فبل اسلام و......دیگه مطمعنا شما کلمه "کنیز" و بحثهای که پیرامونش شده مطلع هستید! انصافا خود همین اقایان که ماله کشی میکنند روی هر چیزی انصافا دیگه سر مسئله و حکمت! کنیز شدن رن ایا کم اوردن یا نه؟ مطمعنا امثال شما برای اینکه خودتون رو هم فریب بدید خوب معنی کنیز در اسلام و فرهنگ عربها رو میدونی! و همه هم میدونن! که کنیز فقط و فقط یک معنی میده :زنی که جزیه هر سرباز مسلمان که در جنگ بدست میاد" شما میتونی این زن بدبخت شوهر مرده جنگ زده ایرانی هموطن من و تو! رو به کنیزی ببری بوضوح امده که میتونی عوضش کنی بعد اینکه خسته شدی میتونی کارهایی باهاش بکنی که نیاز به گفتنش نیست و خودتون بهتر از ما میدونید....همون کارهایی که امروز هم دیده میشه.... شما نمیتونی تنها با تخیلات خودتون با نگاه غیر منصفانه و تنها بخاطر عقاید خودتون "مدارک تاریخی رو که نمیپسندی عوض کنید (حقیقت تاریخی تنها با مدارک مستدل که بدست میاد نه نظریات مورد علاقه من و شما) و حقیفت تاریخی در کتابهای تاریخنویسان و مذهبی و.... میگه که زن در میان اعراب چیزی جز برده جنسی نبود... زنان یا دختران خردسال هم تنها بعنوان یک موجود برای شهوت نگاه میشدن... حتی اونچیزی که به سربازان عرب پیشنهاد میشد بعد از مرگشون هم نشان از این که زن چیزی جز شهوت نبود... اما میرسیم امروز که شما میگی زن نماینده! و وزیر!! و.... اخه ادم بی منطق مگه غیر از اینه که ارزشهای که شما بهش باور داری جز با توسری و اجبار و تحقیر زنان با شرافت و ازاده ایرانی بدست نمیاد؟ نه با احترام و "حق انتخاب" حالا بشین و هی مزخرف بنویس! هی به کوروش و فرخزاد و ایران باستان و ... توهین کن! هی چرندیات نقش بالای زن در عقاید خودت بگو اما حقیقت همون چیزی که خودت خوب میدونی و جامعه با پوست و استخوان خودش حس میکنه و میبینه.

زنده باد ایرانیه اصیل که نژادش زرتشتیست

عزیز دل ! زرتشتی که نژاد نیست ! یک عقیده و آیین هست ! تازه نژاد هم که باشه مثل بقیه نژادها ! نکه شما نژادپرست هستی ؟! نژاد ایرانی اصیل هم نداریم ! همه نژادها با هم قاطی شدن. مردم ایران از نژادهای گوتی، مانا، عیلامی، کاسپی و تپور، تورک (اقوام آلتایی)، عرب، فارس، یونانی و.... هستند. پس نژاد ایرانی اصیل نداریم

والا مردمان شمال ایران که هر احمقی هم نگاه کنه میفهمه همون نژاد کاسپی و.... قومهای متعدد شمال و ایرانی اصیل موندن... فارسهای ایران هم که همون مردمان و اجداد ایرانی خودشون هستند... اصولا "قیافه و چهره ایرانی" و تفاوتش با کشورهای همسایه بخوبی نشون میده که ایرانیان همون مردمان بودن.. من اصلا بحث نژادی رو علاقه ای ندارم اما دوست گرامی موحد محض صرف فتح شدن یک کشور این نیست که تمام زنان و ماد ران و ناموس اون مردم تجاوز شده باشه!!!! بله ما اقوام عرب زبان و ترک زبان و ....داریم اما چه ربطی داره که بفرمایید ایرانی اصل وجود نداره؟؟؟ شماذ انگار از فلات ایران یا خبری ندارید یا درک و فهمی از سرزمین بزرگتون... اگه منظورت اینه که ایبران یک قوم نیستن و.. خب معلوم که نیستن! اما به غیر از عرب زبانها و ترکمن ها و... "کردها شمالیها فارسها و اذریها و لرها و .." اتفاقا کاملا ایرانی و از همون نسل مادها و فارسها و پارتها و اریایی هستند... این جوابیی که به همه ادمهای که بدون ذره ای فکر طوری حرف میزنن که انگار ناموس همه ایران بر باد رفته! خجالت بکشید نیروهای بیگانه تنها برای خراج گذاری و تیغ زدن اون کشورها رو فتح میکردن و اگه هم جنایت و تجاوزی میشد نه اینکه کل اون مردم منطقه رو نسل کشی کنن و بعد هی نسل خودشون بکارن و ..... این حرف شما واقعا خنده دار! چند قوم غیر ایرانی که در فلات ایران در زمان باستان نبودن بله در دوره ای از تاریخ وارد فلات ایران شدن اما باز هم میگم امروز هم در سراسر ایران همون نژاد ایرانی اصیل هستن از شمال گرفته تا کردها و لر و ....... شما قبول نداری به شعور خودت مربوط!

سلام گرامی، سخن موحد محض صحیح است. چیزی به نام نژاد خالص ایرانی وجود خارجی ندارد. سابقاً با سند و دلیل در این باره سخن گفته شد. اختلاط وسیع نژادی ایرانیان و قوم عرب [http://www.adyannet.com/news/13710] و [http://www.adyannet.com/news/15065]

شما اگه شرف داشتید نظرات من رو در مقایسه با زن در ایران باستان و زن در فرهنگ اعراب هزار و چهار صد سال پیش رو میگذاشتد! اما از اونجایی که یک فاشیست مذهبی مثل داعش! تحمل هیچ نظر مخالفی رو نداره بنابراین باید گفت تف به سایتت ارزش نگاه کردن هم نداره.... ببین اخوی! یه سایت دوزاری نمیتونه جلو هزاران کتاب که درباره ایران باستان و تو همین مملکت و تو فیسبوک و کتابهای ممنوعه و......نوشتن رو بگیره :) هر وقت تونستی این مزخرفات چاپ کنی! تو همین مملکتی که امروز دست امثال شماست اما جرات اینکارو ندارید! چون میدونی سیلی چپ و راست از جامعه فرهنگی نویسندگان تاریخدانان ایرانی میخوری بعد بیا زرررررر بزن پاینده ایران باستان کور باد چشمی که نتواند بیند تاریخ و فرهنگ اصیل و ازاده ایرانی را...

متأسفم برای این جامعه که همچین افرادی درش زندگی میکنن. یه عده "نفر" که ادعای آزادی بیان و تمدن و فرهنگشون گوش عالم رو کر کرده ولی موقع مطالعه زشتی های تاریخ - که جزوی از حقایق هست- فقط فحش میدن. ننگ بر نژادپرستان و کورش پرستان

زن در ایران باستان ؟!!!!!!!!!!! عزیز ! فکر کنم لینک رو اشتباه اومدی ! این مقاله درباره خیانتهای رستم فرخزاد هست و اینکه یک مشت کورش پرست متوهم دارند از فرخزاد خائن حمایت میکنند

بافرهنگ اعراب کار ندارم ولی زن در اسلام بسیار فرق داره وچون اسلام یه دین که به آخرت بیشتر از دنیا بها میده ارزشهارو بیشتر تو درستی و پاکی وپاکدامنی میبینه درضمن کل زنان ایران باستان و جمع کنی ارزششون به یه تارموی حضرت زهرا نمیرسه برو توه همین فیسبوک وکتابهای ممنوعه دروغ و کج فهمیارو باور کن ببینم به کجا میرسه انقدرم دم از فرهنگ وآزادگی نزن گه شماها اصلا ندارین

اونچیزی که خنده داره اتحاد "پانترکهای معلوم الحال تجزیه طلب" و مذهبیون بی منطقی که تنها اسلام! اون هم اسلام خودشون!!! رو بر کل دنیا قبول دارند... و برای امت پرست هم "نه وطن نه ایران" معنایی نداره.. فقط امت که مهمه امت شیعه یا سنی! ... و همونطور هم که امروز تمام روشنفکران بزرگ میهن دوست ایرانیان رو اگاه میکنند که ما ایرانی ها 2 دشمن بزرگ داخلی داریم: یکی تجزیه طلبان چون همین اوغلوی بدبخت که اونقدر حقیره که خودش رو از کمر چنگیز مغول میپنداره و اصلا شعور و سواد و فهمیدن تاریخ اذربایجان و اذری بودن رو نداره.. و دومی هم همین امت دوستان... این دو گروه دیگه خیلی وقت که دستشون رو شده اینها "هرگونه ملی گرایی ایرانی و حقایق مستدل تاریخی رو فاشیست! میدونن در حالی که خودشون از همه فاشیست تر هستند... بعدش هم میدونم که نظرمون رو نمیزاری چون طرز فکر شما همین که فقط مخالف خودتون رو بکوبید

باز هم متأسفم ! کسانی که فقط ادعای وطن پرستی دارن ولی سر در آخور دشمنان این مملکت دارن به جای بررسی و بحث درباره موضوع مقاله "خیانتهای رستم فرخزاد به ایران" و به جای برائت جستن از این خائن، میان حرفهای متفرقه و بی ربط میزنن ! تا یه جوری از زیر بار پاسخگویی شونه خالی کنن ! فرار از جواب گویی ، مثل فحش دادن جزوی از آداب و رسوم فرزندان خویدوده هست

شما خودتونم هم خیلی بی منطقید عقیده ی ما از شما درسته وواقعا نژاد پرستید

خواهش دارم هموطنان درباره گفتار ديدگاه خود را بنويسند. با سخنان پراكنده گفتن هيچ گاه هيچ چيز روشن نشده و نميشود ***

رستم فرخزاد شهید راه ایران عرب ها در شمال شکست خوردن و به درک رفتن ایرانی ها از بقیه برترن فردوسی هم از رستم فرخزاد خوشش میومد مخالفین رستم که معلومه برای چی بهش توهین میکنن

رستم فرخزاد شهيد راه وطن ؟! كسی كه با بی تدبيري و اشتباهات مكرر و قدرت طلبی باعث ريخته شدن خون ايرانيان بسياری شد... شما به او ميگوييد شهيد راه وطن ؟ نام شهيد را به تمسخر نگيريد لطفا

بحث داشتم تو تلگرام از نوشته شما استفاده كردم ممنون. يه نفر اسمشو گذاشته بود رستم فرخزاد و ازش دفاع ميكرد كه نقدش كردم ممنوووون

مرگ بر اعرابی که با خون و خونریزی اسلام را گسترش دادند

ومرگ بر همه ی دشمنای اسلام

مرگ بر تو اسلام و اعراب به امید اهورا مزدا یک روز اسلام را به عربستان باز می گردانیم

به عنوان يك عرب از عشاير عرب خوزستان به تو هشدار ميدهم كه توهينت بي پاسخ نميماند. منتظر باش. سيلي در مقابل سيلي

ناشناس ۱۳۹۴/۶/۲۳ - ۱۴:۰۶ حرفت مثل کسیه که داره تو یک چاه فاضلاب میافته و میخاد هرکی دور و ورشه رو با خودش بکشه پایین ! کور خوندی ! فقط یک مشت اوباش فرزندان ازدواج با محارم در اون مسیر باهات همراه هستن ! و همراهت سقوط میکنن !!!

درود بر ذات تو و مادری که تو رو آفرید. درود بر ذات آریایی تو

مرگ برخودت ونژادت ببین بخوای نخوای اسلام هست فعلا یک ملیارد وششصدملیون هست روز به روز هم زیادمیشه بدبخت برو تحقیق کن همین اروپاییها هرساله چقد ازجمعیتشون مسلمان میشه اسلام هم نیلز به نژاد پرست کثیف نداره ایران هم متشکل از قومیتهای متعددی هست که یروزی هم هرکدوم یک کشوری میشه یکی فارسستان یکی کردستان بلوچستان ترکستان عربستان اینومطمین باش تو هم فقط خودت اوهم نژادیات بمونین توشهرتون وعرعرکنید

یعنی تا حالا تو زندگیم.اینقدر مزخرف نخونزه بودم. در ضمن اقایی که میگی از این زرتشتیها همه چیز برمیاد. شما با اون اع اب کثیف و اون مذهب تازیتون ای کلش بی خیال بهشت بردن عریاییها میشدید. عیبی نداره, بزارین ما تو جهل خودمون بسوزیم. لااقل عین ادم زندگی میکنیم , نه مثل کلاغ.

مذهب ما تازی نیست شما الان کجا مثل آدم زندگی میکنید انشالله برید جهنم بعد من دیدم منبع این مطلب تاریخ طبریه نمیگم درسته ویانه ولی چطور تو مطالب دیگش که در زمینه ی حمله ی اعراب یا علیه اسلامه همه ی حرفاشو قبول دارین وبهش استناد میکنید کلاغ به شما شرف داره

واقعاً که!‌ حتی یک جمله در نقد منطقی مقاله ننوشتید و فقط رو به جلو فرار می‌کنید! شعار نژادپرستانه علیه عربها هم می‌دید! مذهب تازی؟ منظورت اسلامه؟‌ متأسفم که اینجور توهین می‌کنی و البته این توهینت بی جواب نمیمونه و نتیجه ش رو می‌بینی. من فقط برای تو دعای خیر می‌کنم که عاقبت به خیر بشی و در حال تعصب و نژادپرستی زندگی نکنی. شما فردوسی رو قبول دارید؟ اگرقبولش دارید پس به اسلام توهین نکنید. چون فردوسی خاکسار درگاه قرآن و پیامبر و اهل بیت بود. اگر قبولش دارید و اون رو الگو میدونید پس باید به حال خودتون متأسف باشید. بزرگ‌ترین مفاخر ادبی و عرفانی ایران خاکسار درگاه قرآن بودند. حالا شما توهین کنید. چون چیزی از اسلام کم نمیشه. و فقط خودتون رو ضایع می‌کنید.

فرشید جان بهتره بدونی بر اساس آیین زرتشت پاک، کلاغ و کرکس و لاشخور مخلوقات اهورامزدا هستند (برخلاف مورچه و لاک پشت) که مخلوق اهریمن هستن و کشتنشون کردار نیک هست. بگذریم! الان به نظر تو رستم فرخزاد با این کارهاش مثل آدم رفتار می‌کرد؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! یا به نظرت انوشیروان در قتل عام ده‌ها هزار مزدکی مثل آدم رفتار می‌کرد؟!!!!!!!!!!!!!!! یا قتل عام مردم اوپیس و با خاک یکسان شدن شهرشون به دست کورش (بنده مردوک بزرگ) رفتار انسان گونه هست؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! جمع کن! حرفی نزن که عاقلان به عدم سلامت ذهنت گواهی بدن!!! به اميد آزادی آذربايجان از چنگال ستمگر وحوش پان فارس كورش پرست خونخوار

دقت کردین مسلمونا هر موقع کم میارن یا فحش میدن یا میجنگن

یک مسلمان هیچ وقت در منطق کم نمیاره. همیشه این باستانگراها هستند که فحش میدن و بارها ثابت کردند که تروریستهای مجازی هستند و اگر در دنیای حقیقی هم قدرت پیدا کنند روی همه بدنامان رو سفید می‌کنند. نمونه ش قتل عام مردم اوپیس به دست کورش و قتل عام مزدکان به دست انوشیروان و قتل عام خیونان به دست زرتشت و گشتاسپ. فحش دادن كار روز و شب باستان پرستها هست !!

برتری اسلام بر زرتشتیگری فقط در شمشیر نبود. بلکه در روشنی دانش نیز بود. (زرینکوب) و هنوز هم همينطور هست. فحش و توهين و حاشيه روی رفتار اول و آخر باستانگراها هست

یه دروغ دیگه مثل همیشه زنان و دختران نماد اهریمنن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!! هاهاها باز دوباره میخوان زنده به گور کردن دختران را به دست مسلمونا توجیه کنن ایران باستان رو خراب میکنن پس اگه نماد اهریمن و بدیمنی بودن پس چراااااااااا بانو آرتمیس رهبر کل ارتش دریایی هخامنشیان بود؟ تو را به خدا یه کم مطالعه کنیییییید

هیچ وقت انسان نباید حقیقت رو قربانی تعصب و تحجر کنه. کجای اسلام گفته دختران رو رنده به گور کنید؟ ناشناس چرا برای دفاع از باطل، به اسلام حمله می‌کنید؟‌ یعنی واقعاً اینقدر ارزش داره که این حرف رو بزنید؟ بابت این دروغ چی به دست میارید آقای ناشناس؟ اسلام و مسلمانها علیه زنده به گور کردن دختران مبارزه کردند و آیات قرآن در این زمینه گواه هست. لطفاً مراقب باشید تا دنیا و آخرت خودتون رو به خاطر هیچ و پوچ تباه نکنید.

اشناس عزیز پاسخ مفصل کاملی به نظرات شما داده شده. سایت ادیان نت حالا که نظر ایشون رو منتشر کردید لطفاً لینک سایت خودتون رو که می‌فرستم هم منتشر کنید تا مخاطبین مطالعه کنند و قضاوت کنند. اهریمنی بودن خلفت زنان و دختران در نگاه زرتشتیگری (عقل زن و ماهیت او در نگاه دین زرتشتی): http://www.adyannet.com/news/10892 و این مقاله رو هم پیدا کردم به نظرم فوق العاده هست: http://www.adyannet.com/news/14966 همیشه عقلانیت بر تعصب پیروز هست. یا علی

من بیشتر نظرات رو خوندم کورش پرستان فقط رو به جلو فرار میکنن. این یعنی خودشون خوب میدونن که جوابی برای خیانتهای رستم فرخزاد وجود ندارد . واسه همین از روی اضطراب و عصبانیت فقط حرفهای بی ربط و حاشیه ای میزنن همین برای اهل عقل کافیه که بدونن قضیه از چه قراره

چقدر از تاریخ طبری منبع دادین!!! آیا حقیقتا اونقدر شرف دارین که دیگر مطالب تاریخ طبری درباره تاریخ اسلام! رو هم به عنوان سند قبول کنین! و همچنین شعر شاهنامه همچون نامه فرخزاد به برادرش در شب حمله اعراب و همچنین شعر معروف "ز شیر شتر خوردن و سوسمار/عرب را به جایی رسید است//کار که تاج کیان را کند آرزو/تفو باد بر چرخ گردون تفو". پس لطفا در ذکر منابعی که در دیگر مطالب شدیدا مخالف نظر شما هستند بیشتر دقت بفرمایین وانصاف پیشه کنید که از ویژگی های مسلمانی شمرده شده است.

ناشناس شما بی شرف نیستی ولی فریب خورده هستید و واقعاً دعا می‌کنم که رشد کنید تا اینجور فکر و ذهنتون توسط باستانگرایان به تمسخر گرفته نشه. تاریخ طبری دو بخش هست. یک بخش ایران باستان که بر اساس خداینامه ها و ... نوشته شده و دیگری تاریخ مربوط به اسلام که از منبعی مثل ابن اسحاق و دیگران نوشته شده. همینطور شعر "ز شیر شتر خوردن و سوسمار..." یک شعر توهین آمیز و مبتذل هست که درش شعار نژادپرستانه هست و ابداً از شخص بزرگی مثل فردوسی بعید هست. این شعر از جعلیات هست و در نسخه مسکو که یکی از کامل‌ترین نسخه‌ها هست وجود نداره. لطفاً منصف باشید و به شعارهای خودتون پایبند باشید. ممنون

"ناشناس شما بی شرف نیستی ولی فریب خورده هستید و واقعاً دعا می‌کنم که رشد کنید تا اینجور فکر و ذهنتون توسط باستانگرایان به تمسخر گرفته نشه" همین رو من هم می تونم به شما بگم و به جای باستانگرایان بنویسم عربگرایان یا ضدایرانیان!!! اما دلیلی نمی بینم و علت این حرص و عصبیت رو نمی فهمم چون اگر کسی باید رگ گردنش برای این موضوعها متورم بشه با این اوضاع احوال امروز، قطعا شما نیستین! چقدر راحت نتیجه گیری کردین از اینکه چی هستم و چی نیستم و کی من رو فریب داده و لزوم و زمینه رشد من در چیه!!! آشکار هست که دقیقا به اصل موضوع و فضای ذهنی شما درباره تاریخ اسلام و اشعار فردوسی اشاره کردم؛ همون فضایی که شما رو وادار کرده از بین این همه موضوعات بشری و تاریخی و افراد ایرانی بیایین پازل! رستم فرخزاد یکی از فرمانده های یکی از جنگ های ایران و عرب رو با فرضیاتی از پیش نقش بسته و با منابعی مقاله کنید! با تحلیل این جوانب تعجبی نخواهد داشت: اینکه هر چیزی رو خلاف پیش فرض های ذهنی خودتون حتی با اون منابع دیدید جعلی و ضعیف عنوان کنین و برای پیش فرض های ذهنی(درست یا نادرست) به دنبال هزار دلیل تراشیدن با بازی کلمات باشین و اگر این منابع نشد منابع دیگر!!! موضوع پی بردن به احوال کسی چون رستم فرخزاد نیست، رستم فرخزاد تنها بهانه ست برای رسیدن به منظور و منظور های دیگر، در مسیر تهی کردن ذهن ازباورها و هویتهای فردی و آماده کردن آن برای دیگر باورها و نگرش های کلی دلخواه شما هر آنچه که در مقابل به اصطلاح باستانگرایی! می فرمایین. و اینجا شاید کلمات دو پهلوی شما معنی دار است فریب خوردن و رشد کردن... . در کلیت این بازی، دوست عزیز شرافت و انصاف کم رنگی می بینم، کمی انصاف داشته باشیم. از این خوشحالم که در خودم تعلقی به هیچ کدام از این انواع ***گراها! نمیبینم.

گفتم که به شعارهای خودتان پایبند باشید ! ولی نیستید ! در قضیه اسناد تاریخ طبری هم که کلا بحث را عوض کردید و ژست ادب برداشتید.جریان باستانگرای افراطی دقیقا در حال اجرای همون نقشه ای هست که گفتید. تهی کردن اذهان از باورهای محکم و جایگزین کردن موهومات و خیالات (اون هم برای خوش رقصی در محضر استعمارگران غارتگر). اما نظریه ای که در باب رستم فرخزاد توسط دوستان مطرح شد اگر جای پذیرش است، پس چرا از آن فرار میکنید؟ اگر جای نقد دارد، خوب نقد کنید! با حاشیه روی و ستمگری (و بعد مظلوم نمایی کردن) چیزی عوض نخواهد شد. و نکته آخر اینکه با این روش که شما در پیش گرفته اید انصاف و شرافت را لگدمال کردید. تحمل نقد ندارید پس چطور ادعای آزادی بیان و آزاداندیشی دارید ؟ خیانتهای رستم فرخزاد یا قابل دفاع است (پس دفاع کنید) یا قابل دفاع نیست پس از او قهرمان نسازید

ژست ادب! مظلوم نمایی! لگدمال انصاف و شرافت! ادعای آزادی بیان و آزاداندیشی!. باید عمیقا برای شما نه برای تفکر شما تاسف خورد که هر کس محصول فرهنگی هست که در اون پرورش یافته. شما یقین بدون اگر ذره ای این برداشت رو داشتم که روحیه حقیقت جویی و بی طرفی در این دست نوشته ها وجود داره قطعا در اثبات درستی یا نادرستی اون همت داشتم. نوشته من فقط برای آشکار کردن باطن سراسر تناقض نوشته های امثال شما بوده. شما به هیچ وجه ممکن نگران قهرمان شدن یا نشدن فرخزاد و امثال اون نیستین و اصولا درد ایران ندارین، بیشتر نگران و دلواپس اون ضدقهرمانی هستین که در برابر قهرمان است. یعنی بحث فرخزاد یک بحث وارونه ست و اصل موضوع برای شما چیز دیگه ست همونی که دیگر مطالب تاریخ طبری به اون اشاره داره و دیگر اشعار فردوسی و شما تاب شنیدن اونها رو ندارین و با یک کلمه ضعیف و جعلی تلاش دارین گریبان از زور عقل و انصاف ازاد کنید بلکه نفسی تازه کنین.

آنچه توسط من و دوستان گفته شد برای اثبات پوچی تفکرات شما بود که خدا رو شکر حقیقت بر اهل عقل روشن هست و روز به روز بر کسانی که از توهمات و خیال بافی های باستانگرایان نژادپرست عاریاگرا خسته شدن افزوده میشه. باستانگرایان اون قدر تناقض رفتاری و ادعایی دارن که دستشون برای عاقلان رو شده و فقط دارن دست و پای بیخورد میزنن ! و هر روز شخصیتهای جعلی رو واقعی و خائنین رو قهرمان جلوه میدن. نمونه ش بانویوتاب و آرتمیس هست که ازش زنان قهرمان هخامنشی ساختند !!!! توهماتی که جزو با مصرف بنگ و حشیش به دست نمیاد !!!!! از رستم فرخزاد خائن هم قهرمان ساختند !!! واقعاً این عُمَر بود که به شما یاد داد به مادرتون احترام بگذارید ! عزیزم ! شما محصول چنین فرهنگی هستید : http://www.adyannet.com/news/13031 شما درد ایران هم ندارید. چون اگر به ایران علاقه داشتید از خائنین حمایت نمیکردید. و فقط ادعای دروغ وطن پرستی دارید شما حتی فردوسی رو هم قبول ندارید. چون هر جا به ضررتون باشه میگید شاهنامه افسانه و خالی بندیه ! دست از این رفتارهای متناقض بردارید ! و کمی در فرهنگ گذشته تون (http://www.adyannet.com/news/13031) بیاندیشید ! !!!

صفحه‌ها

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.