افزودن نظر جدید

برتری اسلام بر زرتشتیگری فقط در شمشیر نبود. بلکه در روشنی دانش نیز بود. (زرینکوب) و هنوز هم همينطور هست. فحش و توهين و حاشيه روی رفتار اول و آخر باستانگراها هست
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.