افزودن نظر جدید

رستم فرخزاد اگه دنبال قدرزت بود یزدگرد رو بر تخت نمیشناند... از مردانگی فرخزاد در شاهنامه بسیار امده که چطور مقابل سپاه مسلمانان وحشی ایستاد... اون یک ایرانی باشرف بود نه مثل تو "ادم بی بته امت پرور" که از فرط نفرتت به ایران و ایرانی و مغز داعشی و طالبانی اما در نوع شیعی! خودت داری خیلی موذیانه قهرمانان ایران باستان زیر سوال میبری.... البته ما از امثال شما متحجرین متعفن انتظاری بیش از این نداریم! "تقیه گری" رذالت میهن فروشی "امت پرستی" جزیی از وجود شما بی وطنان هستش... ارزشهای ننگین شما کاسه لیسان که اینطور قصد تخریب سرزمین مادری خودتون دارید جز با تحریف و زور و تحقیر و سرکوب و تقیه و دروغ بدست نمیاد! لعنت بر اون موجودات کثیفی که اینگونه رذالت خودشون نشان میدن... مشتی داعشی که مغز بیمارشون هنوز در همون اعراب هزار و چهارصد سال پیش رشد نکرده... جالب اینجاست شما حتی به خودتون هم رحم نمیکند! مسلک هزار فرقه شما با خودتون جنگ ذداخلی و عقیدتی دارید.... اما یک ایرانی باشرف همچون کوروش و رستم فرخزاد و اریو برزن رو داره و جز به ایران و ایرانی نمی اندیشه... لعنت بر اندیشه لجن های ضد ایرانی...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.