افزودن نظر جدید

آنچه در متن مقاله آمده، گفتاری تاریخی، علمی و مستدل بود که اسناد لازم ارایه شد. لیکن پاسخ مخالفین، چیزی جز فحاشی، عبارات سخیف، و اشعار نژادپرستانه نبود. بسی جای تأسف دارد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.