افزودن نظر جدید

باز هم متأسفم ! کسانی که فقط ادعای وطن پرستی دارن ولی سر در آخور دشمنان این مملکت دارن به جای بررسی و بحث درباره موضوع مقاله "خیانتهای رستم فرخزاد به ایران" و به جای برائت جستن از این خائن، میان حرفهای متفرقه و بی ربط میزنن ! تا یه جوری از زیر بار پاسخگویی شونه خالی کنن ! فرار از جواب گویی ، مثل فحش دادن جزوی از آداب و رسوم فرزندان خویدوده هست
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.