افزودن نظر جدید

به عنوان يك عرب از عشاير عرب خوزستان به تو هشدار ميدهم كه توهينت بي پاسخ نميماند. منتظر باش. سيلي در مقابل سيلي
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.