افزودن نظر جدید

سلام گرامی، سخن موحد محض صحیح است. چیزی به نام نژاد خالص ایرانی وجود خارجی ندارد. سابقاً با سند و دلیل در این باره سخن گفته شد. اختلاط وسیع نژادی ایرانیان و قوم عرب [http://www.adyannet.com/news/13710] و [http://www.adyannet.com/news/15065]
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.