افزودن نظر جدید

یک مسلمان هیچ وقت در منطق کم نمیاره. همیشه این باستانگراها هستند که فحش میدن و بارها ثابت کردند که تروریستهای مجازی هستند و اگر در دنیای حقیقی هم قدرت پیدا کنند روی همه بدنامان رو سفید می‌کنند. نمونه ش قتل عام مردم اوپیس به دست کورش و قتل عام مزدکان به دست انوشیروان و قتل عام خیونان به دست زرتشت و گشتاسپ. فحش دادن كار روز و شب باستان پرستها هست !!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.