افزودن نظر جدید

رستم فرخزاد شهيد راه وطن ؟! كسی كه با بی تدبيري و اشتباهات مكرر و قدرت طلبی باعث ريخته شدن خون ايرانيان بسياری شد... شما به او ميگوييد شهيد راه وطن ؟ نام شهيد را به تمسخر نگيريد لطفا
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.