افزودن نظر جدید

عزیز دل ! زرتشتی که نژاد نیست ! یک عقیده و آیین هست ! تازه نژاد هم که باشه مثل بقیه نژادها ! نکه شما نژادپرست هستی ؟! نژاد ایرانی اصیل هم نداریم ! همه نژادها با هم قاطی شدن. مردم ایران از نژادهای گوتی، مانا، عیلامی، کاسپی و تپور، تورک (اقوام آلتایی)، عرب، فارس، یونانی و.... هستند. پس نژاد ایرانی اصیل نداریم
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.