افزودن نظر جدید

بافرهنگ اعراب کار ندارم ولی زن در اسلام بسیار فرق داره وچون اسلام یه دین که به آخرت بیشتر از دنیا بها میده ارزشهارو بیشتر تو درستی و پاکی وپاکدامنی میبینه درضمن کل زنان ایران باستان و جمع کنی ارزششون به یه تارموی حضرت زهرا نمیرسه برو توه همین فیسبوک وکتابهای ممنوعه دروغ و کج فهمیارو باور کن ببینم به کجا میرسه انقدرم دم از فرهنگ وآزادگی نزن گه شماها اصلا ندارین
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.