افزودن نظر جدید

گفتم که به شعارهای خودتان پایبند باشید ! ولی نیستید ! در قضیه اسناد تاریخ طبری هم که کلا بحث را عوض کردید و ژست ادب برداشتید.جریان باستانگرای افراطی دقیقا در حال اجرای همون نقشه ای هست که گفتید. تهی کردن اذهان از باورهای محکم و جایگزین کردن موهومات و خیالات (اون هم برای خوش رقصی در محضر استعمارگران غارتگر). اما نظریه ای که در باب رستم فرخزاد توسط دوستان مطرح شد اگر جای پذیرش است، پس چرا از آن فرار میکنید؟ اگر جای نقد دارد، خوب نقد کنید! با حاشیه روی و ستمگری (و بعد مظلوم نمایی کردن) چیزی عوض نخواهد شد. و نکته آخر اینکه با این روش که شما در پیش گرفته اید انصاف و شرافت را لگدمال کردید. تحمل نقد ندارید پس چطور ادعای آزادی بیان و آزاداندیشی دارید ؟ خیانتهای رستم فرخزاد یا قابل دفاع است (پس دفاع کنید) یا قابل دفاع نیست پس از او قهرمان نسازید
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.