افزودن نظر جدید

ژست ادب! مظلوم نمایی! لگدمال انصاف و شرافت! ادعای آزادی بیان و آزاداندیشی!. باید عمیقا برای شما نه برای تفکر شما تاسف خورد که هر کس محصول فرهنگی هست که در اون پرورش یافته. شما یقین بدون اگر ذره ای این برداشت رو داشتم که روحیه حقیقت جویی و بی طرفی در این دست نوشته ها وجود داره قطعا در اثبات درستی یا نادرستی اون همت داشتم. نوشته من فقط برای آشکار کردن باطن سراسر تناقض نوشته های امثال شما بوده. شما به هیچ وجه ممکن نگران قهرمان شدن یا نشدن فرخزاد و امثال اون نیستین و اصولا درد ایران ندارین، بیشتر نگران و دلواپس اون ضدقهرمانی هستین که در برابر قهرمان است. یعنی بحث فرخزاد یک بحث وارونه ست و اصل موضوع برای شما چیز دیگه ست همونی که دیگر مطالب تاریخ طبری به اون اشاره داره و دیگر اشعار فردوسی و شما تاب شنیدن اونها رو ندارین و با یک کلمه ضعیف و جعلی تلاش دارین گریبان از زور عقل و انصاف ازاد کنید بلکه نفسی تازه کنین.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.