افزودن نظر جدید

عجیب هست،‌ آدمیزاد از درک میزان حماقت نژادپرستان و پیروان کورش هخامنشی درمانده می‌شود. میگویند کورش وقتی به سرزمینی حمله می‌کرد،‌ با مردم آن سرزمین درست رفتار می‌کرد. سؤال!‌ پس قتل و غارت و کشتار مردم اوپیس کار چه کسی بود؟‌ تقصیر آستین کورش بود؟‌ سؤال دوم: کورش بیجا می‌کرد که به سرزمین‌ها یورش می‌برد. مثل اینکه کسی به زور وارد خانه کسی شود و سپس با اهل خانه درست رفتار کند. این چه منطقی است؟ این را هم بگویم که من به هیچ دینی باور ندارم. اما عمر بن خطاب در گشودن درهای ایران همین کار را کرد. جندیشاپور فتح شد بدون اینکه خون از بینی کسی جاری شود. با این منطق، عمر هم مانند کورش بلکه بهتر از کورش بود.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.