افزودن نظر جدید

من اینو ندیدم ولی اگه گفته خودت نرو جنگ به قول آقا وحید خواسته هوای ایرانو داشته باشه وعامل خشونتو دور کرده از عمری که خونه ی اهل بیت پیامبرو آتیش میزنه وبه دختر پیامبر هم رحم نمیکنه هیچی بعید نیست
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.