افزودن نظر جدید

دفاعیات 1 زن در دین زرتشتی از نژاد اهریمن است. سند آن هم بندهشن است. اگر از منابع زرتشتی آگاهی ندارید میتوانید مطالعه کنید (نه اینکه حقایق را انکار کنید) [http://www.adyannet.com/news/6445]. پادشاه شدن ازرمیدخت و پوراندخت به خاطر بی مرد شدن دربار ساسانی بود. نه به خاطر ارزش زن [http://www.adyannet.com/news/13050]. آزرمیدخت چرا پدر رستم فرخزاد را کشته بود؟ نکند پدر رستم به آبرو و عفت آزرمیدخت چشم دوخته بود!‌ اینکه رستم فرزخزاد زنان دربار (نه فط همسران خسرو پرویز) را شکنجه بود در این سند: [ابن مسكُـوَيه، تجارب الامم، ترجمه الف. امامى و ع. منزوى‏، ناشر: سروش / توس‏، تهران‏، ۱۳۶۹ / ۱۳۷۶، ج ‏۱ ، ص 289]. رستم فرخزاد علیه ازرمیدخت کودتا کرد و اسنادش در متن آمده است. راه مطالعه تاریخی بر همگان باز است. مطالعه ای مستند و مستدل. نه بر اساس حاشیه روی...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.