افزودن نظر جدید

سعی میکنم درکت کنم ! تو به تاریکی و لجن و دروغ عادت کردی حالا اگه کسی بخاد بیارتت تو نور و حقیقت، معلومه که تحمل نمیکنی و اینجوری خودت رو کثیف میکنی !! درباره عدل و سخاوت زرتشت !!!!!! آره تو اعترافات موبدان زرتشتی اومده که زرتشت به مردم بنگ و حشیش میداد : www.adyannet.com/news/13780 عجب سخاوتی ! عدل زرتشت ! قتل عام میلیونها نفر از مردم خیون ! عجب عدالتی !! تحمیل و اجبار دین هم یکی از کارهای اصلی زرتشت بود ! هرکسی دینش رو قبول نمیکرد رو اعدام میکرد ! سندهاشو نگاه کن: http://www.adyannet.com/news/1227 رفاه و معنویت زرتشت ؟!!! میدونی زرتشت به دختر خودش هم تجاوز کرده بود ؟!!! این حرف من نیست ! حرف موبدان قدیم زرتشتی هست! اونچه زرتشت ب مردم یاد میداد رمالی بود! نه معنویت ! از ستیش گاو مقدس و گوساله طلایی تا معجون ادرار گاو و خاکستر که به مردم یاد میداد ! حتی استفاده از پر مرغ برای دور کردن شیطان !!! اینها کار رمالها هست ! کار زرتشت تو اوستا ! واسه همین اینها سند داریم. اگه خواهان شنیدن حرف حق هستی بگو تا کامل برات حرف بزنم. یه کم هم مطالعه کن ! تو قرآن تجاوزگری و زنده به گور کردن دخترها رو ممنوع کرده بود ! سنت زنده به گور کردن دخترها تو ایران باستان هم بود !! تجاوزگری هم سنت عرب جاهلی و ساسانیان و هخامنشیان بود. اسلام با این سنتهای غلط مبارزه کرد. بیشتر مطالعه کن و خودت رو مسخره دیگران نکن
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.