افزودن نظر جدید

مرگ بر دشمنان ایران این نوشته هیچ صحت تاریخی نداره رستم فرخزاد سورنا اریوبرزن از فرماندهان بزرگ و وطن پرست ایران بودن کسی که تازی پرست هست اینقدر پست هست که در مورد ایران نباید حرف بزنه تازیان احمق بدنیا میان ولی شما خودتان را به احمقیت زدید بهتره بری در مورد عمر پست مطلب بنویسی نه درمورد بزرگان ایران
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.