افزودن نظر جدید

وقتی 20000 سال پیش ایرانیها به دنیا نگاه کردند دیدند عرب های ادم خوار را دیدند رومیان شهوت پرست را دیدند ترکان خاقان چشم بادومی را دیدن سیاه پوستان را پس به اب خیره شدند خود را دیدند که برخود همانندی نیست وبر خود نام اریا را نهادند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.