افزودن نظر جدید

در نهج البلاغه آمده که علی به عمر درباره چگونگی جنگ با ایرانیان مشورت داده و راهنماییش کرده
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.