افزودن نظر جدید

منطق نژادپرستان آریاگرا این است که اگر کسی با توهماتشان مخالفت کند، او را به دروغگویی متهم میکنند. در متن برای هر سخنی سند آورده شده است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.