افزودن نظر جدید

انقدر چرت و پرت نگو بی منطق اهل بیت حسابشون نه تنها از عرب بلکه از همه ی دنیا جداست ومابازم میشناختیم چون خدا بهمون عنایت کرده درضمن درد دشمناشون خلافت بوده نه برای خودشون هرچند که حقشون بوده واگه دشمنان گمراهایی مثل او امثالت نبودن وجنگ به پا نمیکردن هیچ خونی ریخته نمیشد درضمن موجود تک سلولی وتک بعدی ما مثل خودت تک بعدی ونژاد پرست نیستیم بگیم چون ایرانی هستیم دین و اهل بیت و قبول نداشته باشیم حسود انقدر چرت نگو حیف جواب داد به امثال شما بدبختا
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.