دستور گاتها به خشونت ورزی

  • 1392/07/24 - 21:21
پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ آیا می دانید بنا بر گاتها، خشونت علیه دشمنان و حتی نابود کردن آنان رواست؟ برای روشن شدن مبنای عقیدتی این خشونت ها سری به گاتهای اوستا (ترجمه موبد رستم شهزادی) می زنیم.

موبدان زرتشتی در ادامه روند رفرم و یا بهتر است بگوییم سانسور تاریخ و باورهای خود مدعی هستند که در دین زرتشتی خشونت وجود ندارد. این در حالی است که رهبران زرتشتی و به تبع آنان جامعه زرتشتی یکی از خشن ترین جوامع دنیای باستان بوده است. خشونت هایی که توسط آنان رخ داد در تاریخ بشریت بی سابقه بوده، چنان که هر خردمندی را به حیرت وا می دارد. از جمله قتل عام مردم ترکستان به تحریک زرتشت [1]، حکم اعدام برای کسانی که از زرتشت اطاعت نمی کنند [2]، قتل عام مردم گیلان و دیلمان به دست انوشیروان که یک مؤمن تمام عیار زرتشتی بود [3]، قتل عام مردم بلوچستان به دستور انوشیروان [4]، شکنجه ی هولناک [5]، و مواردی دیگر از قبیل قتل عام مزدکیان ، زنده زنده پوست کندن مانی و ...

برای روشن شدن مبنای عقیدتی این خشونت ها سری به گاتهای اوستا (ترجمه موبد رستم شهزادی) می زنیم.

در بند پانزدهم از هات سی و دوم، شورش علیه فرمانروای ستمگر و «نابود کردن دشمن» مشروع است.[6] با توجه به اینکه گاتها هیچ ملاک واضحی برای کلیات خود ارائه نکرده است، هر کسی می تواند دیگران را ستمگر و دشمن بخواند و در صدد نابودی او برآید.

در بند دهم از هات سی و چهارم، که پیروان راستی باید ناراستان را به راه درست وادار کنند. تا پس از ره یافتن متوجه حقیقت شوند. عین عبارت : « فرد دانا و خردمند با آگهی از دانش خدایی چون هسته ی مرکزی حقیقت و راستی باید تبه کاران و نادانان را به پیروی از نیک اندیشی و نیک گفتاری و نیک کرداری وادارند و بی گمان آنان پس از شناخت راه راست و درست همه به سوی خدا روی خواهند آورد.» [7]

و بنا بر هات چهل و سوم، بند پنجم، قانون هستی این است که بدی بهره ی بدان باشد. و این یک اصل تا روز پسین است. پس پاسخی خشن در مقابل بدی دیگران مشروع است. [8] و با توجه به عدم وجود ملاک مشخص در تشخیص بدی و خوبی هر شخصی می تواند به هر گونه که تشخیص داد، این کردار نیک را به انجام برساند. همانگونه که انوشیروان به عنوان یک مؤمن زرتشتی چنین می کرد ! همان گونه که اسفندیار به دستور زرتشت چنین کرد و در مقابل بدی مردم ترکستان ( ایمان نیاوردن به زرتشت) آنان را قتل عام و اموالشان را غارت مرده و به زنانشان تجاوز کرد! و این است قانون اهورامزدا ، بدی بهره بدان، از امروز دنیا تا روز بازپسین !!!

و بنا بر همین هات، بند چهاردهم، روگردانی از دروغ پرستان و ستیزه با آنان یکی از تعالیم زرتشت به پیروانش است. [9] و البته بنا بر بند سوم از هات چهل و پنجم هرکس مطابق دستورات زرتشت عمل نکند، در پایان گرفتار آه وافسوس خواهد شد. که همین نشان می دهد منظور از دروغ پرست همه کسانی است که به آموزه های زرتشت توجهی ندارند. [10]

و در هات چهل و هفت، بند ششم چنین آمده است : « ای اهورامزدا کسانی که برای پیشبرد نیکی پیکار می کنند بر آنان فروغ راستی و دانش ایزدی بتابان. » [11] دقت کنیم، پیکار و ستیز برای پیشبرد نیکی ... و همچنین در هات چهل و نهم بند هفتم زرتشت برای کسانی که به او در راه گسترش دین زرتشتی کمک می کنند دعای خیر می کند. [12] و البته روشن است که یکی از مهم ترین و بارزترین مصادیق این گفتار، اسفندیار پسر کی گشتاسپ است. که تلاش وی برای گسترش دین زرتشتی وی بر همگان روشن است. [13]

 

پی نوشت :

[1]. نگاه کنید به مقاله « جنایات اشَوَنان زرتشتی در تازش به ترکستان »
[2]. نگاه کنید به مقاله « زرتشت : اکثر مردم دنیا ، باید کشته شوند ... »
[3]. نگاه کنید به مقاله « قتل عام مردم گیلان و دیلمان به دستور انوشیروان »
[4]. نگاه کنید به مقاله « قتل عام مردم بلوچستان به دست انوشیروان »
[5]. نگاه کنید به مقاله « شکنجه و قتل دبیرِ بیگناه به دست انوشیروان »
[6]. گاتها ، ترجمه موبد شهزادی ، هات 32 بند 15
[7]. گاتها ، ترجمه موبد شهزادی ، هات 34 بند 10
[8]. گاتها ، ترجمه موبد شهزادی ، هات 43 بند 5
[9]. گاتها ، ترجمه موبد شهزادی ، هات 43 بند 14
[10]. گاتها ، ترجمه موبد شهزادی ، هات 45 بند 3
[11]. گاتها ، ترجمه موبد شهزادی ، هات 47 بند 6
[12]. گاتها ، ترجمه موبد شهزادی ، هات 49 بند 7
[13]. نگاه کنید به مقاله « جنایات اشَوَنان زرتشتی در تازش به ترکستان »

تولیدی

دیدگاه‌ها

درود بر شما ! مقاله قتل عام مردم ترکستان با تحریک زرتشت یاوه ای بیش نیست و بنده هم به ان پاسخ دادم و جوابی نداشتند ...2_ مقاله دوم هم به وندیداد اشاره کرده که اختصاصی به زرتشت ندارد، هیچ سندی در دست نیست که در تاریخ کسی را به خاطر ارتداد از دین زرتشتی کشته باشند برعکس زمانی حتی قباد به راحتی مزدکی شد و کسی هم ریششو نگرفت ، بخشی از اوستا رو هم احکام مزدک تشکیل میدهد 3_قتل عام مردم گرگان هم سندی عقلانی نداشتید و تنها شاهنامه بود که مورد قبول هیچکس نیست و تنها سندی کمک تاریخیست و نمیتوان به ان استناد کرد ،گذشته ازین عمربن خطاب هم یک مسلمان درجه یک و مورد تایید محمد بود پس هرچه عمر کرد در اسلام مشروع است ! 4_شکنجه و قتل دبیر بیگناه هم دروغی بیش نیست ،به مقاله مراجعه کنید و پاسخ من رو ببینید 5_قتل عام مزدکیان هم هیچ ربطی به عقاید زرتشتی ندارد و هیچ جای گاتاها چنین چیزی نیست چنانکه خود قباد مزدکی شد و هیچکس هم اورا نکشت ! ماجرای مانی هم هیچ ارتباطی به ارتداد وی ندارد و در ان زمان هزاران برابر حیوانی تر ازان شکنجه ها در یونان انجام میشد و باید فرهنگ ان زمان رو بررسی کرد ...6_ در هات32بند 15 ملاک طغیان بر حاکمین ستمگر کاملا مشخص بوده 1_پیروی نکردن از قوانین ابادگرانه کشاورزی 2_قربانی کردن حیوانات مفید برای کشاورزی3_ترویج مصرف شراب جهت سودجویی ...حال انکه حاکمان زمان زرتشت واقعا ستمگر بودند ! مطمینم شما حتی یک بار هم گاتاها رو نخوندید و ازین دین هیچ نمیدونید و بی جهت دیگران رو به زحمت پاسخ گویی میندازید ! همانطور که همیشه میگفتم زرتشت سه دسته مخالف داشت که دو دسته رو به رسمیت و مورد محبت اهورا مزدا میدانست ،یک دسته هم ان کرپن ها(کرها) و کاوی ها(کورها) بودند که با اموزش های اباد گرانه زرتشت مخالف بودند و به فکر منافع خود بودند ... در هات 43 بند 5 امده : اهورا مزدا به نیکی هرکسی پاداش نیک میدهد و به بدی هر کس جزای بد ! ایا الله در اخرت درازای بدی به شما خوبی میدهد یا برعکس ؟ این سخن اهورا مزداست و مربوط به نیکی و بهشت و بدی و دوزخ است و ربطی به فلسفه بشری ندارد ، به توضیحات پرفسور شوشتری مراجعه کنید ...احمق بی شعور اسفندیار تنها یک مدافع بود و ارجاسپ وحشی و حرامزاده بود که حمله کرد، اخه مسلمان دروغگو و بیسواد تو از دین و تاریخ چی میدونی ؟اسفندیار تنها در برابر حمله تورک ها مقابله کرد و پیروز شد و هیچ تبلیغ دینی هم نبود منظور از هات 47 بند 5 هم در قیام زرتشت و پیروانش بر حاکمان ظالم محلی دلالت دارد .شما مسلمانان به راحتی دروغ میگید و اصلا ارزش بحث ندارید

شیرین زرتشتی ماله کش بهت جواب می دم !!! با اجازه عزیزان البته !!! مقاله قتل عام مردم ترکستان با تحریک زرتشت ، حقیقتی بود که تو جز زیرآبی رفتن کاری ازت برنیومد !!! جوابهای مزخرفی دادی که هر بنگی بی عقلی رو به خنده وا می داره !!! چه جوابی دادی ؟ گفتی زرتشت پیمان شکنی کرد ، عیب نداره !!! مردم ترکستان رو قتل عام کرد ، عیبی نداره ! اونجا رو غارت کرد یعنی اسفندیار به دستور زرتشت این کار رو کرد ، عیبی نداره !!!! ناموس مردم رو دزدیدن عیبی نداره !!!! این پاسخی بود که تو بارمونده نسل آدمخواران !!!! به مقاله داده بودی !!! به چرت و پرت گفتن افتادی ! ومقاله اکثر مردم دنیا ، باید کشته شوند ... هم مال وندیداد هست که هزاان سال بهش عمل می شد !!!! نشونه ی اوج خشونت و وحشی گری تو دین زرتشته !!! در طوا تاریخ همیشه این کتاب مال زرتشت محسوب می شد اما چون دیکه نمیشه بهش ماله کشید موبدان خائن دارن حذفش میکنن !!! مانی رو هم به خاطر ارتداد زنده زنده پوست کندن ! مزدکیان رو هم قتل عام کردن !!! درباره اسناد شاهنامه ! خوبه که شاهنامه رو چرت و پرت میدونی !! تو اولین زرتشتی هستی که داری شاهنامه رو بی اعتبار می دونی !!! از اینکه داری خلاف جهت باستان پرستان حرکت می کنی یعنی یک قدم از اونها جدا شدی !!! ولی بدون که اکثر باستان پرستان شاهنامه رو می پرستن !!!! باوری نداری ؟ چشای خمارتو وا کن !!! تازه گرگان نه گیلان !!!! : دی ! تو مقاله شکنجه و قتل دبیر بی گناه هم به جواب مزخرفت جوابی محکم دادم . برو ببین !!! که چطوری دروغت لو رفت ! باستان پرست دروغگو !!! زنده زنده پوست کندن مانی هم از دید تو عیبی نداره ! چون فرهنگ آن زمان بود !!!! بله واقعن فرهنگ اون زمان همین بود !!!

جناب آقای وحید باقرزاده بهتر نبود یه مقدار مودبانه تر صحبت میکردی. چرا تحمل نظر مخالف خودتو نداری؟ این رفتار آدمهای بی منطق هست.

مطلب بالا که نوشتم پاسخی به یاوه گویی های شیرین زرتشتی بی ادب بود که در اثر کم آوردن تو بحث ها خدا رو انکار کرد ! اما همینطور داره برای زرتشت یقه چاک میده !!! تناقض فاحش ! شیرین ! شعار نده !!!! در گاتها نابود کردن دشمن، کردار نیک هست !!! وادار کردن دیگران به دین زرتشتی ، کردا نیک هست ! جنگیدن برای پیشبرد دین ، کردار نیک هست ! و ... ! حاکم محلی کدومه ؟؟؟ بنا بر بند سوم از هات چهل و پنجم هرکس مطابق دستورات زرتشت عمل نکند، در پایان گرفتار آه وافسوس خواهد شد. که همین نشان می دهد منظور از دروغ پرست همه کسانی است که به آموزه های زرتشت توجهی ندارند. شیرین ! هات چهل و سوم، بند پنجم، قانون هستی این است که بدی بهره ی بدان باشد. و این یک اصل تا روز پسین است. یعنی از این دنیا تا روز پسین !! هرکی بده باید بهش بدی کرد !!! احمق بی شعور خودتی بنگی !!! شاهنامه و اوستا دارن میگن گشتاسپ و اسفندیار به ترکستان حمله کردن و صدها هزار نفر رو قتل عام کردن ! تو میگی مدافع بودن ؟

ای کاش داوری.خیلی فحاشی کردن زشته چه مسلمون باشی چه زرتشتی

شیرین با استدلال پاسخ بده و با چرت گفتن و نسبت دادن مزخرفات ذهنی ات به زرتشت. این دین را تخریب نکن

شیرین با استدلال پاسخ بده و با چرت گفتن و نسبت دادن مزخرفات ذهنی ات به زرتشت. این دین را تخریب نکن

شیرین(تلخ) نکشیدی چرت و پرت میگی؟؟؟؟ از حرفات برمیاد که میخوای ادا کنی سوشیانتی که زرتشتیا میگن خودتی چون حرفات تمام من درآوردیه و با هیچ تاریخ وسندی نمی سازه!!!! اگه سوشیانتی بگو تا ماهم.....!! اما فکر کنم بنگ نکشیدی که چرت و پرت میگی!!!!!!!!!!!!..........

سلام و تشکر از بابت مطالب خوب شما ***

شیرین عزیز مچکریم...

میشه بگی از چی مچکری ؟ از توهین کردانش به سایرین؟ باطن کردار نیک شما را هم دیدیم

ای بابا! این باستان پرستان و زرتشتیها درست مثل اردک هستن. همونطوری که تردک تو آب خیس نمیشه،اینها هم درمقابل حرف حق هیچوقت سرتسلیم فرود نمیارن. البته تقصیر خودشون نیست. تقصیر بنگ گشتاسبیه!!!

گاتها یا گاهان شامل پنج بخش و زبان آن اوستایی کهن

از آنجا که «اندیشه‌ها»ی بشری بنیانگزار باورهای انسان‌ها‌ هستند و «باورهای» بشری است که وجدان فطری انسان‌ها را تعریف می‌کنند،چنانچه اندیشه‌های بشری انسانی باشد، می‌تواند جهانی نیکو به‌بار آورد و تعالی‌بخش و باشد.

سلام گرامی ؛ اندیشه انسانی یعنی چه ؟ وقتی طمع، شهوت، حرص و جاه طلبی، خودخواهی و ... همگی در وجود انسان هست، امر انسانی لاجرم دربردارنده ی همه موارد فوق خواهد بود.

لفا درباره جدید اسراییل تو نوار غزه مطلب بنویسید. آخه چرا الان جامعه بین المللی داره سکوت میکنه؟ لطفا کامنت منو به نمایش بگذارید.

از ماست که برماست آخه اگه آن زمان کوروش این اسرائیلی های ملعون رو از بند اسارت آزاد نمی کرد که الان شاهد این همه جنایات آنان نبودیم

زبانِ گات‌ها، گاتی یا اوستایی کهن است که به گروه زبان‌های ایرانی کهن متعلق است و زیر شاخهٔ خانوادهٔ خاوری زبان‌های هند و اروپایی، شرق ایران است. زبان این قسمت به کهنگی زبان ریگ ودا کتاب مذهبی هندوان آریایی است و پیشینه آن دست کم به ۸ قرن پیش از میلاد می‌رسد بیشتر آنچه از اوستای گاتی فهمیده می‌شود هم از نظر واژگان و هم دستوری، تنها بخاطر همین خویشاوندی اوستای گاتی با زبان سانسکریت ودایی است.

زبان ایرانیها اولش لکی بوده وکری ولری از لکی به وجود امده وسپس گسترش یافته اگر تو داوود بری سرچ کنی موره با همان نوای اوستا مواجه می شوی ..تاریخ داره روشن میشه

سلام من نمیدونم واسه چی بحث میکنید هر کسی عقایدش واسش مهمه حتی همان بت پرست در ضمن آقایون مسلمان دیگر چشم و گوش جوانان باز شده و شاعر بزرگ ایرانی میفرماید: هر کسی کو دور ماند از اصل خویش ***باز جوید روزگار وصل خویش

اتفاقا ما هم دنبال باز کردن چشم و گوش جوانان هستیم ندیدی رهبرمون در یه پیام جهانی تمام جوانان غربی را دعوت به باز کردن چشمها و گوشها کرد با شعر بالا هم کاملا موافقم اصل هر کس انسانیت اوست برادر همه ما در انسانیت برابریم از هر نژاد و قوم و ملت که باشیم انسانیم و این دقیقا همان چیزی است که اسلام میگه يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ( حجرات/13 ) اى مردم ، ما شما را از نرى و ماده‌اى بيافريديم . و شما را جماعتها و قبيله‌ها كرديم تا يكديگر را بشناسيد . هر آينه گرامىترين شما نزد خدا ، پرهيزگارترين شماست . خدا دانا و كاردان است . پس ای انسان به اصلت برگردد و به قومیت و نژاد خویش مناز!

سلام گرامی؛ اینکه بت پرستی را لایق احترام میدانید، خود گویای اندیشه شماست. در ضمن، ما نیز برای باز کردن چشمها و گوش‌ها تلاش میکنیم. چشمها را باید شست...

جوانانی با چشمان باز : http://razmandegan-qom.com/images/1392/1_3.jpg این شبها در هیئت، جای سوزن انداختن هم نیست...جوانان همه هستند... برخی هرچند جسمشان نیست... ولی قلبشان هست. الّا کسانی که لیاقت از آنان سلب شده باشد.

این هم چشمان باز : http://www.aparat.com/v/Hledg و http://www.aparat.com/v/nFrJT

در جواب کل سایتتون باید بگم که امام حسین وحسن واصل کاری حضرت علی وعمر سر بیش از 35000000انسان ایرانی رو به روایات متعدد در طول حکومت وحشیانشون بر ایران بریدند شما خواهش دیگه کم دروغ بگید خدایی هست .دوستان خواهش برید پادشاهی یزدگرد را از کتاب شاهنامه بخونید و نیز برید جلد چهار وپنج کتاب تاریخ طبری را بخونیدتا بفهمید اسلام ومسلمان درجه یک کیا هستن .تو اسلام عید قربان هست همان طور که در سایر ادیان بجز ایین زرتشت وجود داردبطور مثال روز مقدس بودایی ها که گاو میکشند .هر انسانی به اندازه ی خودش درک وفهم داره دوست من برا خودت بهشت رو بر اساس قران توضیح بده تا بفهمی که دین اسلام برای توی ایرانی با مغز1470گرمی کوچیکه و بایدبه پیغمبر درونت رجوع کنی

فکر کنم این بهمن از نسل ابن ملجم باشه. اینجور که داره با امیرالمؤمنین دشمنی میکنه و البته دشمنان حضرت علی هم اعتراف کردن که توهین به علي نشونه آلودگی درون انسان هست. (بهمن از نسل ابن ملجم، یه نگاه به حال و روز خودت بنداز، مطمئنم داری درد میکشی و درونت پر از عقده و لجن هست).

داشتم میگفتم ! بهمن میگه حضرت علی 35 میلیون ایرانی رو سر برید ! خوب ! ما خدا رو شکر میکنیم که دشمنامون احمق هستن ! ایران اون موقع چقدر جمعیت داشت ؟!!!!!! کل عربها اون موقع ده-بیست هزار جوون نظامی هم نداشتن ! چطوری میتونن 35 میلین نفر را سر برن ؟!!! اگه چشماتو باز کنی میبینی که حضرت علی فرقی بین عرب و ایرانی قائل نبود و همه رو با چشم عدالت میدید و در مدینه پناهگاه و حامی ایرانیها هم بود. کم دروغ بگو ! هرچند کسی که درونش پر از لجن هست (و زندگیش پر از عقده هست) نمیتونه راست بگه !

تو دیبن زرتشتی هم قربانی کردن وجود داره ! اینقدر هم ژست دفاع از حیوانات نگیر !!!!! مگه خود گوشت و سوسیس و ... نمیخوری ؟!!!! دین زرتشتی بدترین رفتار ها رو علیه حیوانات داشته.و مری بویس میگه زرتشتیها هر سال یک روز میرفتن بیرون و هر حیوون از لاک پشت و گربه و مورچه و کرم گیر میاوردن میکشتن ! قربانی کردن گوسفند هم تو دین زرتشتی وجود داره ! ولی قربونی کردن گاو کمتر ! چون زرتشتیها گاو رو مقدس میدونن ! و میگن موجودات سودمند از نطفه گاو خلق شدند !

چه آمار دقیقی!!!! کدام منبع معتبر این آمار راداده است؟ اصلا در آن زمان سرشماری وجود داشته که میزان جمعیت آن دوران را ثبت کنه؟ در عجبم از این باستان پرستها که ادعای آزاد اندیشی می کنند ولی با سست ترین ادله و روی حدس و گمان و... حقایق تاریخی را بیان می کنند قتل35 میلیون نفر !!!!! در 14 قرن پیش؟!!!! جمعیت ایران سی سال پیش به زحمت به 30 میلیون می رسید! آقا یکم فکر داشته باشید هر مزخرفی را قبول نکنید خوبه که خدا به انسان هم عقل داده؟

اما بهشت قرآن کریم. در قرآن اومده که بهشتیان هرچی میل داشته باشند از چیزهای پاکیزه در اختیارشون هست. بالاتر از اون در بهشت رسیدن به خدا و غرق شدن در محبت خداست. اما بهشت زرتشتی چیزی جز رسیدن به گئوش اوروان geussh urvan نیست ! یعنی رسیدن به روان گاو !!!! این بهشت برای کسی که مغزش 470 گرم هم باشه کوچیکه !!!

راستی دقت کردید که این بهمن جوابی به مقاله نداد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

میدونی شما تاریخ سیصد سال سلطه را فقط یک شب فکر می کنید 35 میلیونو یک شبه نمیشه کشت اگه ادم قرارباشه هر چیزی رو که یک نفر بر اساس باور خودش نوشته رو باور می کرد تا دیگه سنگ رو سنگ بند نمی شد پس به مقاله توجهی نکن مری بویس و هردوت وسایرین کسانی هستند که از ایران نفرت داشت و چرندیاتی مثل نسل کشی ایرانیان توسط یهودی ها یا جنگ ترموبیل را بیان می کنند اقا فردین نمی دونم عربی یا ترک ولی اینو یاد بگیر .تاریخ یک ملت رو با تاریخ اجتماعی اون ملت باید خوند-نمی دونم چه جوابی داری فقط برام بگو علی کیه که می تونه دستی رو که خدا به انسان داده رو با نام و قانون همون خدا قطع کنه--اینم بهت بگم من صد برابر تو رو قران فکر کردم تقریبا همشو خوندم هیچ جایی از قران نگفته که انسان می تونه به یکی دیگه اسیب جسمانی بزنه اگه نوشته خواهش می کنم رو کن برو قران سوره ی اابرهیم ایه 4رو بخونن تو همین قران نوشته تمام پیامبران اسلامو اوردن این ما ها هستیم که مسیحی وبودایی یا اسلام محمدی وزرتشتی رو درست کردیم نگاهی به چینی ها بنداز که چرا چشماشون مثل چشم گرگه ولی نگا هی به لر های ایران بنداز هنوز هم میشه چشم هایی که مثل چشم اهو زلال و ساده هستند رو دید از توهم می خوام گوشت نخوری تو وندیداد هست که زرتشت از جمشید که بخاطر شاد کردن مردم به اونها گوشت خوردن اموخت به درگاه خدا شکایت میکنه برای حادثه ی کربلا برو تاریخ عرب رو بخون هرگز دروغ نگو حتی اگر پای دینت در میان باشه پای ناموست در میان باشه اخه کجا زرتشتیها سالانه یک نفر رو میکشتند .دروغ نگو دین یک معیاره برای تشخیص کار خوب از بد اگر چنین نیست تو برو بزن تو گوش یکی طرف برچه اساس میتونه بگه تو کار خوبی کردی یا نه به حرف پیغمبر درونت گوش کن چرا که تو با حضرت محمد یا زرتشت هیچ فرقی نداری ولی اینو بدون علی حسابش جداست

داداش ! چی میگی واسه خودت ؟؟؟؟؟ اگه عربها 350 میلیون ایرانی کشته بودن که به تدریج نسل ایرانیها کلا مثل دایناسورها منقرض شده بود ! یه چیزی بشه قبولش کرد ! عرب ستیزی هم حدی داره والا ! اینقدر هم دروغ نگو ! نصیحت هم نکن که زیاد دروغ گفتی عزیز من ! به چشم ما لرها هم کاری نداشته باش. از کجا فهمیدی من لر هستم ؟ مگه لهجه دارم ؟ حضرت علی همونی بود که تو میدون جنگ گردن آدمای بی شعور و وحشی رو میشکست. ولی بیرون میدون وقتی یک زن بهش فحش داد سرش رو انداخت پایین و جوابش رو نداد. میتونست بزنه اون زنه رو از وسط نصف کنه ولی سکوت کرد و فقط سرش رو انداخت پایین. علی همونی هست که خلیفه بود و قلمرو حکومتش از خراسان تا مصر بود ! ولی مثل فقرا زندگی میکرد و شبها گرسنه میخوابید.

من دیگه کاری به علی ندارم چرا وقتمو بر سر چنین کسی هدر بدم

سلام گرامی، به تعبیر جرج جرداگ مسیحی، علی ندای عدالت انسانی است. از ابتدای نسل بشر تا پایان جهان، فضیلتی نیست مگر اینکه علی (علیه السلام) آن را در خود دارد. کدام پادشاه را در عالم سراغ دارید که شبها گرسنه سر بر بالین بگذارد ؟ کدام پادشاه و حاکم (که بر شرق و غرب جهان حکومت میکرد) را سراغ دارید که مانند فقرا لباس میپوشید (با اینکه گنیجنه‌های شرق و غرب در دستان او بود). علی (علیه السلام) شرق و غرب را در مشت خود داشت، ولی هنگامی که یک زن بیوه (او را نشناخت و) به او فحش داد، سر خود را پایین گذاشت و گذر کرد. کدام کسی را میشناسید که اینگونه باشد؟ چه کسی گردن ظالمین را شکست؟ اما در مقابل مظلومین با محبت رفتار میکرد؟ من برای شما دعا میکنم که اگر درونتان آیینه ای هرچند کوچک وجود داشته باشد، متجلی به شمس جمال مولا علی گردد. من نمیگویم که شیعه بشوید، اما پیشنهاد میکنم که کتاب «امام علی (ع) صدای عدالت انسانی» نوشته جرج جرداگ مسیحی را بخوانید. درباره حضرت علی (علیه السلام) سخنانی گفته است که شاید به دردتان بخورد. لینک دانلود: [http://sedayeshia.com/showdata.aspx?dataid=6925&siteid=1]. موفق باشید.

اگه راست میگی و قرآن خواندی باید این آیه رو هم خوانده باشی:« السارق و السارقة فالقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا...38 مائده » حضرت طبق این آیه شریفه انگشت دزد را قطع می کردند البته نه هر دزدی بلکه باشرایطی که در فقه اسلامی بیان شده است. مثل اینکه شخص کارش دزدی باشد و آسایش را از مردم سلب کند و.... و طبق حکم خالق انسان و به اذن او. پس هیچ اشکالی بر حضرت علی علیه السلام وارد نیست چون به حکم خدا مجرمی را مجازات کرده است و این در همه جای دنیا وجود دارد که مجرمین به سزای اعمالشان توسط قانون برسند. ولی این را هم باید بدانید که همین امیرالمومنین علیه السلام می فرماید: اگر تمام دنیا را به من دهند تا پر کاهی را به ناحق از دهان مورچه ای بربایم این کار را نخواهم کرد یعنی مولای ما حتی به یک مورچه هم ظلم نمی کند.

اینکه گفتی قرآن دین همه پیامبران الهی را اسلام معرفی کرده ما هم قبول داریم چون خداوند خود می فرماید: «ان الدین عندالله الاسلام ..آل عمران/19» دین اصلی که در نزد خداست اسلام است و همه پیامبران هم به اسلام و خداپرستی دعوت کردند. ولی پیروان پیامبران پیشین در دین آنان تحریف ایجاد کردند و دین را از مبدا اصلی خودش که توحید باشد منحرف کردن و خداوند دوباره پیامبر بعدی را مبعوث کرد تا دین تحریف شده را درست کند. پس هر دین از دین قبلی خودش کامل تر شد تا رسید به دین مبین اسلام که کاملترین دینه. پس تقسیم ادیان به یهودی و مسیحی و.... به اعتبار پیروانشان است نه پیامبران آنان. و عقل انسان هم حکم میکنه که همیشه از هر چیزی کاملترین را بگیره !!

اینچه می گویم به قدر فهم توست مردم اندر برای فهم درست

یالا سوالمو جواب بده ایا اسلام دین آزادی است

یقینا و مطمئنا اسلام دین آزادیه اسلامی که انسان را از قید همه چیز و همه کس حتی خودش آزاد میکنه یقینا دین آزادیه . هر کس برای اینکه مسلمان بشه اول باید خودش را از قید همه قدرتهای ظاهری و باطنی جدا کنه و لا اله بگوید و بعد یک معبود و تنها یک معبود را به خدایی بگیرد و آن هم خالق همه چیز است و الا الله را بر زبان جاری کنه یقینا کسی که فقط در بند یک معبود است از بند هزاران معبود رسته است و این عین آزادی است که تنها به خالق خودت تعظیم کنی نه هیچ معبود ساختگی دیگر مثل خور وخواب و خشم و شهوت و ترس و ظلم و....

یقینا و مطمئنا اسلام دین آزادیه اسلامی که انسان را از قید همه چیز و همه کس حتی خودش آزاد میکنه یقینا دین آزادیه . هر کس برای اینکه مسلمان بشه اول باید خودش را از قید همه قدرتهای ظاهری و باطنی جدا کنه و لا اله بگوید و بعد یک معبود و تنها یک معبود را به خدایی بگیرد و آن هم خالق همه چیز است و الا الله را بر زبان جاری کنه یقینا کسی که فقط در بند یک معبود است از بند هزاران معبود رسته است و این عین آزادی است که تنها به خالق خودت تعظیم کنی نه هیچ معبود ساختگی دیگر مثل خور وخواب و خشم و شهوت و ترس و ظلم و....

اقای باقر زاده ی عرب برو اول معنی اسم فامیلتو بفهم بعد با شعور تازی گونه ی خود بر دینی که 7500سال پیش از دین تو نازل شده بتاز حیف حضرت محمد برا پیروانش حیف

بهمن گرامی، حضرت علی (علیه السلام) در زمان خلافتش که از خراسان تا مصر حکومت میکرد، با اینکه قدرت مطلق بود، اما خود را در برابر خدا ذره ای میپنداشت. شبانه (با لباس مبدل) برای فقرا طعام می‌برد و حاضر نبود که خود را معرفی کند. برخی از فقرا دشمن او هم بودند. وقتی مولا برای فقرا غذا میبرد آنان میگفتند: «ای مرد! خدا به تو پاداش خیر دهد! و خدا علی را لعنت کند که به فکر ما نیست!» اما مولا علی خودش را معرفی نمیکرد. نمیگفت که من علی هستم ! حاضر نبود چهره خودش را به فقرا نشان دهد.

حضرت برای رسیدگی به یک زن بیوه به خانه او رفت و برای آرد برد و کارهای خانه اش را انجام داد. آن زن هم (که حضرا را نشناخته بود) در پایان گفت: «ای جوانمرد! خدا به تو زندگی با برکت دهد و علی را لعنت کند! علی شوهر مرا به جنگ برد و شوهرم کشته شد! ولی علی که خلیفه است حتی سری به ما نزد و از وضع ما خبری نمیگیرد» ! اما میدانید چه شد؟ حضرت سرش را انداخت پایین و اشک در چشمانش جمع شد و گفت: «ای زن دعا کن خدا علی را ببخشد». حضرت اینجا هم خودش را معرفی نکرد (تا آن زن شرمنده نشود). چه کسی اینگونه رفتار میکند؟ چهع کسی در تاریخ، پادشاهی کرد ولی مانند فقرا زندگی کرد؟ کدام پادشاه وقتی به او فحش دادند، انتقام نگرفت...؟

راستش من در گذر این 38 سال عمرم هیچ وقت به یک مسلمان توهین نکردم .می تونستم توهین بکنم می تونستم برم از منابعی که شما بهشون می گید کافر بیارم ومنم مثل همین سایت اونارو منتشر کننم-اگه این سایت دروغ هایی که کسانی اونارو بیان کردن رو منتشر نمی کرد منم هیچ وقت به بزرگان دینی ونژادی شما وحتی مدیران وکاربران وحتی به اون کسایی که اومدن اعتقاداتشون رو به صورت کتاب در اوردن یا انسان های محترمی که امدن اوستاو بقیه کتاب های ادیان غیر اسلامو وا به دل خودشون نوشتند توهین نمی کردم پس از همتون معذرت میخواهم خدا حافظ

چقدر شما دروغگوييد واقعا متاسفم كه بخاطر درست نشون دادن عقايد خود اينچنان دروغگوييد از خدا طلب امرزش كاميابي براتون دارم

35میلیون و از کجا اوردی ؟؟؟بقیه همفکرات تا صدها هزار نفربیشتر نگفتن درضمن حضرت علی در جنگ با ایران شرکت نکرده امان حسن و حسین هم شرکت نکردن وفقط یه جا گفته شده که چندان مستند نیست در زمان عثمان بوده نه عمر امامان ما مظهر کمال و مهر و عدلند

یکی گفت عمر مسلمون درجه یک بوده و مورد تایید پیامبر شما تا حالا اختلافات بین شیعه و سنی رو درباره ی عمر وغصب خلافت حتی کتک زدن دختر پیامبر نشنیدین جالبه فقط اون چیزایی رو قبول دارین که برای کوبوندن اسلامه هرچند غیر منطقی و بی انصافانه باشه

من مسلمانم ولی هیچوقت عقیده ای به اسلام نداشتم. با این وجود هیچوقت عقیده نداشتم که اسلام خشن هست. ما باید به تاریخ و شرایط جغرافیایی نگاه کنیم.۱۴۰۰ پیش ایران کشور خوش آب و هوا با زمینهای حاصلخیز بوده و مردم با کشاورزی امرار معاش میکردن. ولی عربستان یه صحرای خشک بوده. بخاطر همین مردم قبایل مختلف برای بدست آوردن غذا به همدیگه حمله میکردن و همدیگرومیکشتن. بخاطر همین کشتار و قتل و عام جزو فرهنگ عربها در اون زمان بوده. دین اسلام در چنین شرایطی ظهور کرده. مثلا اگه پیامبر با زبان خوش به مردم میگفت دزدی نکنین، اونا قبول نمیکردن. چون با این سبک زندگی عادت داشتن. پس پیامبر مجبور بود که بگه اگه دزدی بکنید دست شما رو قطع میکنم. اگه شما تاریخ کشورهای دیگه رو بخوانید متوجه میشین در زمان گذشته توی تمام دنیا و بعضی از ادیان خشونت بوده ولی کم و زیاد داشته. گذشته از این، یه انتقاد دیگه هم در مورد دین اسلام هست. مردم معتقد هستن دین اسلام زن ستیز هست. من این رو هم قبول ندارم. چون در جامعه مردسالار ۱۴۰۰ سال پیش، پیامبر حداکثر حقوقی را که میتوانست برای زنان درنظر گرفت. چون جامعه مرد سالار اون زمان، بیشتر از اونو نمی پذیرفت (گرچه بعد از ۱۴۰۰ سال مردهای متمدن کشور که ادعای تمدن ۲۵۰۰ ساله دارن، بیشتر از اون حقی که اسلام به زن داد رو برای زنها قائل نیستند). مشکل اسلام اینه که در کشورهای اسلامی بعد از گذشت ۱۴۰۰سال هنوز همون قوانین رو اجرا میکنن. شلاق میزنن، دست و پا قطع می کنن، اعدام میکنن. بخاطر همین چهره اسلام توی دنیا خیلی بد شده. در حالیکه مثلا دین یهودی خشن تر و بی منطق تر از اسلام هست. ولی آیا یهودی ها قوانین خشن دینی رو اجرا میکنن؟ یه مشکل دیگه دین اسلام اینه که پیروانش فکر میکنن بهترین و کاملترین دین رو دارن و خیلی راحت به بقیه ادیان توهین میکنن. خوب طبیعیه که اونا هم به اسلام توهین کنن.

هیچکدام از ماها دین و زادگاه همان رو خودمان انتخاب نکردیم. پس بهتره به دین و زادگاه افتخار نکنیم و به همدیگه احترام بذاریم. همه ادیان یه هدف واحد داشتن. یکتاپرستی و انسانیت. دین اسلام و زرتشت هیچ فرقی باهم نداه. توی هردوتا دین از مردم خواسته شده که خدارو بپرستین و انسان باشین. ولی دین زرتشت حدودا ۳۵۰۰ سال پیش توی ایران ظهور کرد. پس این دین متناسب با فرهنگ ۳۵۰۰ سال پیش ایران هست. و اسلام هم ۱۴۰۰ پیش در عربستان شروع شد. پس اسلام هم متناسب با فرهنگ ۱۴۰۰ سال پیش عربستان هست. مسلما قوانینی توی تمام ادیان وجود داره که برای دنیای امروز عجیبه. بهتره که ما متعصب نباشیم و دنبال پیدا کردن نقص توی ادیان دیگه نگردیم. اگه دنبال ایراد و نقص بگردین، توی تمام ادیان پیدا میشه. بهتره به جای این کار بیهوده از پیامبر درون خودمان پیروی کنیم و سعی کنیم انسانیت رو توی خودمان پرورش بدیم و به دنبال پیشرفت باشیم. توی نیای مدرن زندگی کنیم. افکارمان رو امروزی کنیم. و هرکس هر دینی که میخواد رو انتخاب کنه.

صفحه‌ها

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.