افزودن نظر جدید

یقینا و مطمئنا اسلام دین آزادیه اسلامی که انسان را از قید همه چیز و همه کس حتی خودش آزاد میکنه یقینا دین آزادیه . هر کس برای اینکه مسلمان بشه اول باید خودش را از قید همه قدرتهای ظاهری و باطنی جدا کنه و لا اله بگوید و بعد یک معبود و تنها یک معبود را به خدایی بگیرد و آن هم خالق همه چیز است و الا الله را بر زبان جاری کنه یقینا کسی که فقط در بند یک معبود است از بند هزاران معبود رسته است و این عین آزادی است که تنها به خالق خودت تعظیم کنی نه هیچ معبود ساختگی دیگر مثل خور وخواب و خشم و شهوت و ترس و ظلم و....
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.