افزودن نظر جدید

داشتم میگفتم ! بهمن میگه حضرت علی 35 میلیون ایرانی رو سر برید ! خوب ! ما خدا رو شکر میکنیم که دشمنامون احمق هستن ! ایران اون موقع چقدر جمعیت داشت ؟!!!!!! کل عربها اون موقع ده-بیست هزار جوون نظامی هم نداشتن ! چطوری میتونن 35 میلین نفر را سر برن ؟!!! اگه چشماتو باز کنی میبینی که حضرت علی فرقی بین عرب و ایرانی قائل نبود و همه رو با چشم عدالت میدید و در مدینه پناهگاه و حامی ایرانیها هم بود. کم دروغ بگو ! هرچند کسی که درونش پر از لجن هست (و زندگیش پر از عقده هست) نمیتونه راست بگه !
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.