افزودن نظر جدید

فکر کنم این بهمن از نسل ابن ملجم باشه. اینجور که داره با امیرالمؤمنین دشمنی میکنه و البته دشمنان حضرت علی هم اعتراف کردن که توهین به علي نشونه آلودگی درون انسان هست. (بهمن از نسل ابن ملجم، یه نگاه به حال و روز خودت بنداز، مطمئنم داری درد میکشی و درونت پر از عقده و لجن هست).
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.