افزودن نظر جدید

جوانانی با چشمان باز : http://razmandegan-qom.com/images/1392/1_3.jpg این شبها در هیئت، جای سوزن انداختن هم نیست...جوانان همه هستند... برخی هرچند جسمشان نیست... ولی قلبشان هست. الّا کسانی که لیاقت از آنان سلب شده باشد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.