افزودن نظر جدید

اما بهشت قرآن کریم. در قرآن اومده که بهشتیان هرچی میل داشته باشند از چیزهای پاکیزه در اختیارشون هست. بالاتر از اون در بهشت رسیدن به خدا و غرق شدن در محبت خداست. اما بهشت زرتشتی چیزی جز رسیدن به گئوش اوروان geussh urvan نیست ! یعنی رسیدن به روان گاو !!!! این بهشت برای کسی که مغزش 470 گرم هم باشه کوچیکه !!!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.